Versek a hazáról

Kelemen Adrienn

Hazám, hazám...

Idegen táj, ahol élek,
sok a gonosz, de nem félek.  
Nem tudom magamról, mennyit érek,
de halálom előtt hazatérek.  

Tovább...

Benke Csaba

Székely szabadságot!

Ezer éves nép, ki hegyek alját lakja,
És ki hegyi források vizét fogyasztja.
Kétkezi munkával keresi kenyerét,
Búsulja elnyomott, kifosztott életét.

Tovább...

11

M. Máté

Vidék, térj magadhoz!

Egykor nyüzsgő, virágzó falvak
Most egymás után sorra halnak,
S körülöttük termékeny földek
Szép lassan parlagon hevernek.

Tovább...

Petrekanic Csík Elvira

Városom

Talán a rónaság teszi,
hogy szerényen,
mint egy vidéki rokon,
kicsit álmosan,
kicsit karcosan terül szét
Szabadka - a városom.

Tovább...

Bódi Alpár

Magyaroknak magyarul

Dalolj népednek, poéta,
mint isteni próféta!
Miként "márciusi ifjak",
kik hős halált haltak
a hazáért.

Tovább...

Terhes Ádám

A szabadság emléke

Mikor egy nép vért vassal ötvözött,
Az ország szabadságba öltözött.

Tovább...

01

Hámori István

Méregcseppek

Ha kehelypoharadba méregcseppek hullnak,
nem láthatod azt, ki téged mérgezni akarhat,
miért is törhet életedre, tán magad sem érted,
de ő bizton tudván, titkon várja veszni élted.

Tovább...

Harasztovics István (ifj.)

Harcos nemzet

Aktuális, hogy rabok legyünk vagy szabadok?
Mert sokakban még nem egyértelmű a válasz.
Hé, magyarok! Én nem menekülök. Maradok.
Talpra állok, nekem ez a szent föld a támasz.

Tovább...

Kovács László (kovycs59)

Nyolcsoros érzések...

Négy betű csak, de így sorba írva legszentebb
szó, mi számodra létezhet. Ezt kell érezned!

Tovább...

Nagy Erzsébet (Nagy-Erzsebet)

Erdély szíve

Erdély szíve nagy rejtelem,
Ezeréves történelem.
Lobogója tépve, lógva,
Népe s vére szerteszórva!

Tovább...

79

Nyakó Attila

Én ott vagyok

Én ott vagyok magyar, hol magyarnak kell lennem,
Gyakran kétségek közt, néha önfeledten,
Nem írom magamra, nem kürtölöm széjjel,
Nehéz az ébrenlét, de reményt hoz az éjjel.

Tovább...

2345

Almásy Dávid

Szabad szívvel

Szabad vagyok, mint a madár,
Jaj annak, ki utamba áll!
Szabad testben szabad lélek,
Nincs oly dolog, mitől féljek...!

Tovább...

Pintér Gyula

Mohács

Mohács véráztatta mezeje
Egykor könnyel s búval vala tele!
Csúfos vége lőn az magyar csatának.
Lévén sírása nemzetünk sok-sok hű fiának.
Jó Lajos Királyunk patakba fulladt.
Elszéled íme a magyarok hada.

Tovább...

Mysty Kata

Kitűzöm kokárdám...

Kitűzöm kokárdám...
Szabadon, - áldás rá!
Zászlónak darabja
a szívet takarja.

Tovább...

Szilágyi Péter

Mondd

Könyvek vaskos lapjain olvastam hazámról,
De apám, mondd, te mit adsz nekem apádból?
Meséld el, mit mesélt! Mindent, mit csak tudott!
Mit az ő apja a múltból őseinktől hozott.

Tovább...