Imák

Bánátiné Saci

Hálaének

Köszönöm, ha felébredek, s kinyitom a szememet.
Köszönöm, hogy bármit teszek, te fogod a kezemet.
Köszönöm, hogy olykor-olykor két kezeddel égig emelsz,
S azt is, mikor akárhogyan ordibálok, mégse felelsz.

Tovább...

Dan Ibolya Csillag

Oltsd, Uram!

Oltsd, Uram, égető szenvedélyem
Édes, frissítő, szelíd hangoddal.
Nyugtasd lelkem, erősítsd reményem
A Szentírásból tápláló szavaddal.

Tovább...

5065

Pisch Ferenc

Könyörgés

Uram, könyörülj meg a világon,
Az emberek szívébe szeretet
S békesség szálljon.
Adjál nekünk szerető, s érző szívet,
Hogy szüntelenül szeressünk téged.

Tovább...

912

Polonyi József

Fohász

Én Istenem, Jó Istenem!
Nehéz ez az ima Nekem.
Mégis Hozzád fordulok,
Hátha kis vigaszt kapok.

Tovább...

Péter Hajni

Ima a Hajnalhoz

Hangom némaságba mélyed,
Míg átölel az éjjel.

Tovább...

Czeczei Péter

Hozzád szólnak...

Szeretem a sóhajokat,
amik Hozzád szólnak.
Fájó, égő könnyeimet,
melyek Érted hullnak.

Tovább...

Ferenczi Renata Bernadette

Ima a szülőkért

Négy gondos kéz, mindig átölel,
Négy szem szüntelen figyel,
Négy fül hallgat meg engem,
Négy ajak imát mond érettem!

Tovább...

Kamarás Klára

A lombok között szél zihál

a lombok között szél zihál
és tépett szárnyú angyalok
reszketve súgnak új imákat:
- Törvényt Urunk! Törvényt, erőt,
hogy lerázhassuk unt igánkat!

Tovább...

Kovács Gábor Márk

Ezerarcú

Félbetört, penészfoltos szivárvány íriszében
tompán, sajogva csillog, áldása: halál.
Gyönyörré oszlik a fájdalom, tüzes szavakkal
káromolni Őt. Ősök-őse, enmagam arcát
látni vélem koponyagödreidben, s tükreid
palotája visszarettent: elhagyott kiáltások
csak, mik bejárják szíved árnyas termeit.

Tovább...

57

M. Laurens

FOHÁSZ

Óh Uram!
Ha létezel valahol a világegyetemben.
Hallgasd meg kérlek ez apró porszemet,
- ki önmagam vagyok a puszta semmi -
az általad alkotott óriás` végtelenben.

Hallgasd hát,
miként mondok hitetlen létemre is imát...

Tovább...

95104

Lakatos Gerda Lujza

Félelem ellen

Miért félünk? Miért nem egyszerűbb hinni?
Minden hitet egyszerűen Istenbe vetni?
Miért kell a lelkünknek a fájdalomtól égni?
Miért kell? Miért kell mindentől félni?

Tovább...

Decsi Zsuzsa

Fohász

Édes jó Istenem,
hozzád szólok mostan.
Nagyon úgy néz ki,
hogy rosszul választottam.

Tovább...

55128

Balassa Katalin

A Gyermek

Kővé dermedt vér úszik márvány erekben...
Porladó csillám int elhalt fénykötegben...
Elhalt sikoly morajló harangzúgásban...
Robbanó szerelem halálos tusában.

Tovább...

2737

Meggyesi Éva

Hol voltál akkor

Hol voltál akkor, Istenem,
amikor ott voltam magam,
s nem volt köröttem semmi,
csak leomlott kőfalak.

Tovább...

Linn Márton

Ima a Székelyekért!

Csíksomlyói Szűz Mária,
Őrizd, vigyázd néped.
A Gyergyói havasokon
Ne hagyd veszni véred.

Tovább...

910