Istenes versek

Skarba Adrianna

Az Úr van velem

Ó, sok gonddal, bajjal küszködök én, Uram,
De Te felkarolod szolgádat, csak Te vagy oltalmam!
Sok nehézség vár utamon,
De nem egyedül kell végigjárnom.

Tovább...

1925

Pisch Ferenc

A kegyelem forrása

A kegyelem forrása
Jézus Krisztustól fakad,
Mert mérhetetlen szeretete
Soha el nem apad.

Tovább...

Bieber Mária

Összeköttetés-kötés

Ülök a templomban, s gondolataim
fönnakadnak rendre papod szavain,
amint kötőtűkön sok színes fonál:
korallvörös, türkiz, jáspis és opál,
s lesz kötésem tarka gondolatmenet,
benne aranyszál az Isten-üzenet.

Tovább...

Kőszeghy Miklós

Húsvét felé

Vége lesz hamarost a böjtnek,
s lesz majd feltámadás,
de előtte teljesen meg kell halni,
csak úgy érvényesül a varázs.

Tovább...

Lant Antal

Tört földön

Világos világban
a virágos vidámság
áldoz áldva életeket,
szegényekben szeretve.

Tovább...

Pekka Varkatun

Pléh-Krisztus

Egy fázós este, úton hazafelé -
lépteim a csend ölelte éjszakán,
mélyen nyomot hagytak az erdő padmalyán.

Tovább...

1946

Benczi Attila

Az utolsó esély

- És milyen lett?
Gondolkodott.

Tovább...

37

Bánlakyné Moravetz Edit

Virágvasárnap

Virágvasárnap van,
nagy a gyülekezet.
Szent Királyunkat
barkaágakkal
köszönteni
ím eljöttek...

Tovább...

2860

Dan Ibolya Csillag

Ajándékod

Ma, a gyönyörű virágvasárnapon
Szíved Istennek legyen ajándék.
Mindenki vizsgálja meg magát úrnapon,
Vigyázz, soha el ne fogjon hitetlenség.

Tovább...

5054

Habos László

Nagypénteki csendben

Csend van, s a perc a szent csendben szendereg,
ma nem nézi végig a tragédiát,
hol az Isten fia újra haldoklik
a bűneimből ácsolt nagy kereszten.

Tovább...

02

Horvát Jánosné

Fáradt lélek

Végleg elfáradtál, elnyűtt lélek, jöjj haza,
mit éltedben tettél, mind emberségre vall,
jósággal éltél, te magadért ember vagy,
letelt a földi út, jöjj, mert várunk haza.

Tovább...

3240

Erzsi-Zsu

Böjt, a lelkem imája

Sajgó lelkemet a könnyem mossa,
álmodozó létemet feloldja,
bensőmben ott a múlt és a jelen.
Istenem, a jövőt Tőled kérhetem?

Tovább...

4798

Müller Márta

Egy pap és egy papnő

egy pap és egy papnő
egy elpusztult világ romjai felett
hangtalan, szavak nélkül
kérik Istent
hogy vegye le róluk
a felelősséget...

Tovább...

Dan Ibolya Csillag

Megbánás nélkül

Mikor az ember nagylelkűségből
Szenvedésedben áll melletted,
Önt jó szívéből szeretetet
Önzetlenül, rokonszenvből.

Tovább...

Horváth Csaba Attila

Kisvonat

Kisvonat jön elő a nagy éjszakába,
vörösen világít pici szeme párja.
Kétoldalt huszonkét kicsi zöldes lámpa...
Tudod-e, mi is ez? A vasútbogárka.

Tovább...