Istenes versek

Espán Margaréta

El-hallgatom

Úgy szeretnék verset írni
Rólad, Uram!
Szavakba önteni jóságod, fényed, s a hálát, amiért segíted
gyarló utam.

Tovább...

45

Marcu András

Köszönöm

Köszönöm neked, jó Istenem
Hogy mindent megadsz nekem
Hogy akkor is jó vagy velem
Amikor ezt nem érdemlem.

Tovább...

34

Kis-Takács Erzsébet

A Legnagyobb...

Velem vagy, és te vagy a legnagyobb,
akkor ki bánthatna engem?
Angyalod vigyázza léptem,
segítsz, nem is kell kérnem.

Tovább...

88

Zubreczky Antal

ÁBRAHÁM

Három napja jövök Feléd, földbe ragadt szemmel.
Csontig mar az izzó homok, a nap olvadt kátrány,
Mit akarsz hatalmas Úr az én egyetlenemmel.

Tovább...

11

Szűcs János

Csók és árulás

Szikrázó-szőke partokra, kőszirtekre
te állítottál arcoddal szemben,
a sósan sebző szélnek szobrokat?

Tovább...

Elbert Anita

A gyémánt fénysugár

Sokat barangoltam erdőben,
Ligetekben, patakokon át,
Olyan volt az éjszaka, akár
Az éji napsugár, kerestem,
Kutattam szívemben az Igét,
De hiába róttam az utakat,
Választ nem találtam.

Tovább...

35

Pete László Miklós

Nagyszombaton

Tavasz-feszültség zúg a fellegekben,
A csíra sarjad,
Lent a Föld ölében
Misztériumra készül már
A Mag;
S vihart kavar a hitetlen anyag.

Tovább...

1828

Dombyné Szántó Melánia

Keserű pohár

Ég kárpitja földig hasadt,
Sötétség szakadt a földre.
Sírva hunytak ki csillagok,
Tengerek mordultak égre.

Tovább...

Jánoska Mátyás

Lator vagyok

Már közeledik, már érzem,
S egyre nehezebb a keresztem.
S fent vagyok a Kálvárián,
Lator vagyok Krisztus bal oldalán.

Tovább...

Molnár Jolán

Nagypénteken

Nagypénteken a barkák Neked hamvasodnak,
böjti szelekben tavaszillat mámora száll,
Feléd zúg a folyó, susog a patak sodra,
Neked nyílik a kosbor, s a kék ibolyaszál.

Tovább...

Fehér Diána Dió

Megvéd a Veszedelemben

Egy hosszú, kemény tél után,
Megfáradt testtel ülve az utca padján.
Hallgatva a madarak csicsergését,
Érezve a békét szívem mélyén.

Tovább...

27

Csík Dániel

Ó, de szeretlek, édes Istenem!

Ó, de szeretlek, édes Istenem!
Hányszor címeztem ezt, nem neked,
Hanem embernek, akik a mocsárban fekszenek,
S lábukat kilógva jelzik, hogy félig Istenek.

Tovább...

01

G. Zsófi

Mennyország-élmény

Nagy felhőt látok magasan az égen,
a Nap kisüt alóla, lágyan, szépen,
langyos melege a szívembe ér,
gondolataimban egy angyal él.

Tovább...

12

Bíró Krisztina

Emlékek nyomán

Én Istenem, annyi bajt hoztál fejemre,
És én mégis ember, esendő maradtam,
Vágyakat pihentettem kezeidben,
Egy egész életen végigszáguldott a lelkem,
Bíbor, szürke fellegekre
Tettem szívem darabjait,
S akkor is, akkor is szerettél engem.

Tovább...

12

Jánoska Mátyás

Húsvéti kereszt

Szerelem-nehézségű keresztek,
Porladjatok el!
S támadjon fel a Húsvéti kereszt,
Szeretettel!

Tovább...