Istenes versek

Kozma Ilona

A boldogság bársonya

Táncot járó szellő szárnyán megpendül az élet dala,
Szürke napjaidból kiragad Isten őrző angyala.

Tovább...

Dan Ibolya Csillag

Isten kertjében

Az Isten kertjében lakok,
Én egy fa, ültetve vagyok,
Megtisztult gyümölcsöt hozzak,
Jó teljesítményt adjak.
A Szent Szó etet... fölnevel,
Lelkem, élővízben élvezel.

Tovább...

4043

Pisch Ferenc

Mindnyájan hajótöröttek vagyunk e világban

Mindnyájan hajótöröttek
Vagyunk e világban,
És levegőért kapkodunk,
Úgy érezzük magunkat, hogy
Magunkra maradtunk.

Tovább...

Mészáros István (rimfarago_)

A nagy mű

A nyitójelenet előtt a Rendező
rég megírt szövegkönyvet vesz elő.
Átfutja. Nem, nincs hiba. Igen,
így akarom, ezt terveztem.

Tovább...

Bíró Balázs Bence

FUTURISTA NYÜZSGÉS

Még itt a süppedékes mocsár bugyog,
de én már látom őket,
ahogy a sok felhőkarcoló ragyog;
ahogy a mágnesvasút
a nagy üvegacél házak közt suhog.

Tovább...

Nyíri László Ernő

Lábakat mosott a Krisztus

Lábakat mosott a Krisztus,
megalázva magát.
Földön térdepelve
mosta lábak porát.

Tovább...

Dan Ibolya Csillag

Boldog vagyok

Bízok az Úrban teljes szívemből,
A nyugalom nem fut el lelkemből.
Az Igazság világítja életem, napjaim,
A valóság gyümölcsei elbűvölő javaim.

Tovább...

Máhl Anita

Meg van írva

Minden hívő embernek a Biblia a zsinórmérték,
és ez számára kell, hogy legyen érték.
De nem mindegy, honnan van a mérték,
és mi ebből neki az érték!

Tovább...

Németh Tamás Alfréd

Mélység

Ha egy halk gondolat bennem fennakad,
S mint éledő parázs, némán felragyog,
Érezni vágyom azt a két kezet,
Mely eme szakadékból a felszínre von.

Tovább...

Skarba Adrianna

Az Urat követem

Én az Urat követem,
Mondjanak bármit az emberek,
Vele akarok járni,
Szüntelen Neki szolgálni.
Őt áldani mindenkor,
Napkeltekor és napnyugtakor!

Tovább...

2747

Szegedi István Zsolt

Ismeretlen ismerős

Halk lépteket hallok, valaki tart felém,
szívem úgy dobog, ahogy még soha máskor,
mint amikor a port elveri a zápor,
s a sárba ejtett magból új élet sarjad...

Tovább...

1113

Molnár Jolán

Harc a Fenevaddal

Jósolja az Írás, eljön a Fenevad,
nincs, ki ellenálljon tükrözött sugárnak,
a Sátánnak vörös vakarcsa elragad,
és gonosz bűvkörök börtönébe zárnak.

Tovább...

2441

Barát Zsoltné

Átfordulás

Levetni pár sorban, leírni pár mondatban,
tíz-húsz sor mi háromszázhatvanöt naphoz?
Éveim pergeti az életet adó,
idősebb lettem két nappal újév előtt,
kétszeresen átélem, mint múlik az idő.

Tovább...

Mészáros István (rimfarago_)

Együgyű vers

Együgyű vagyok:
van egy ügyem.
Ügyes épp nem vagyok,
de ügyetlen sem.
Mert ügyem van,
ezért vagyok együgyű én.

Tovább...

Becker József

Elmúlás

Víg dalom mára már megfakult,
halvány és szürke az ének.
Életem háborgó öblében
a csónakok búsan henyélnek.

Tovább...

412