Népköltészet

Bartalis Éva

A székely sorsa

1. rész

Öreg már a székely, öreg lett a porta,
Hányatott lett már a szegény Székely sorsa...!
Magához öleli Sárát, a menyecskét,
Úgy csapja ki rétre az éhező kecskét.

Tovább...

1113

Vassné Szabó Ágota

Regölős

Áldassék érte, kinek ajkáról tiszta szó csepeg,
s fizessen érte, kinek szájáról hazugság pereg.
Áldassék, ki másnak szándékkal nem árt,
s fizesse meg, ki mást a ragadós sárba ránt.

Tovább...

4955

Pfeifer Erzsébet

Ráolvasó

Engem hívjon, reám várjon,
holdtöltekor engem lásson,
párnáját ha igazítja,
hajam szálát rásimítsa,
tükre váljon cinkosommá,
arca mása képmásommá,
engem lásson, reám várjon,
szívében csak engem tartson...

Tovább...

Csiki Nándor

A bátorszívű skót

Búsan zengi nótáját
a skót dudás a messzi hegyen,
meghalt a király, s maga az ország,
s nem maradt más, mint a félelem.

Tovább...

34

Dénes Enikő

Legenda

Vérvörös palástját a nap lazán
arany holdsarlóra dobta, tüzet szított,
s az öreg, ásító vadász arcán
fáradt, álmos sebeket simított.

Tovább...

4957

Szuhanics Albert

Éjfekete bogara van

Éjfekete bogara van
a te két szemednek,
úgy ragyognak, a mennyei
csillagok sem szebbek.

Tovább...

Válóczy Szilvia

Pilisi körkép

Erdő, erdő, hatalmas erdő
ingó-bingó kőhalmos erő
megáll, megáll benne az idő
Isten szíve, végtelen, s élő.

Tovább...

Bakonyi Ferencné Torma Ilona

Újévi köszöntő

Kicsi vagyok,
székre állok,
s onnan vajon
mit is látok?

Tovább...

Dombyné Szántó Melánia

Új évi köszöntő

Adjon az Úristen ennek
a hazának sok jót, szépet,
hogy élni lehessen
emberhez méltó létet!
"Haj regö rejtem,
azt is megadhatja
az a nagy Úristen."

Tovább...

Dombyné Szántó Melánia

Regölők

Kis fenyőfa ágain
Vízkeresztig rég, még
gyulladtak a fények,
de ajtókon már zörgettek
regösök nagy hévvel.
Haj, regö rejtem...

Tovább...

Szalayné Komlósi Gizella

Három éjen

Szent tűz gyúl a sötét éjben,
Jő az angyal ékes fénnyel,
Mellé ül a fagyos földre -,
Kinek újság lepedője.

Tovább...

Lupsánné Kovács Eta

Népdal

Erdőnyi a zöld tengeri szár,
nem téved el benne a madár,
fácánkakas itt ebédel,
hangja messze száll a széllel,
sűrű még a zöld tengeri szár.

Tovább...

Szuhanics Albert

Sárgarigó, nádfödél

Nádfödeles házikó,
rászállott a kis rigó.
Azt énekli lelkesen,
vár reám a kedvesem.

Tovább...

1020

Jánosi Sándor

Bánatos a Rába vize

Bánatos a Rába vize,
habja beborítja,
szőke kislány partján állva
szerelmét siratja.

Tovább...

2023

Varsás Mihály

Szőke kislány, barna legény

Szőke kislány hamvas arca
Feslik, mint a rózsa.
Mézét az őszi napsugár
Csókolja le róla.

Tovább...