Népköltészet

Bársony Zsanett

Magyar vér

A földem, a vérem, az életem,
magyarnak születtem.
Látom a bűnöket s látom a hiányt,
de hisz magyarnak születtem, ez a hazám!

Tovább...

Szuhanics Albert

Még azt mondják...

Még azt mondják, vigyázzak magamra,
kiáradt a szeretet patakja,
égi áldás duzzasztotta nagyra,
akit elér, magával ragadja!

Tovább...

2023

Csiki Nándor

A bátorszívű skót

Búsan zengi nótáját
a skót dudás messzi hegyen,
tiltott dalokat sugdolózik
a tiltott hangszeren.

Tovább...

413

Csiki Nándor

A bátorszívű skót

Messzi hegyeken zúgolódnak
Skócia felföldjének népei,
hol keresve a csatát, vándorolnak,
lábnyomaikat őrzik Szent András mezei.

Tovább...

916

Varsás Frigyes

Mézes csók

Patak partján andalogva
Azt mondta a párom,
Néhány pici mézcsepp csillog
Valahol a számon.

Tovább...

103112

Bartalis Éva

A székely sorsa

1. rész

Öreg már a székely, öreg lett a porta,
Hányatott lett már a szegény Székely sorsa...!
Magához öleli Sárát, a menyecskét,
Úgy csapja ki rétre az éhező kecskét.

Tovább...

1114

Vassné Szabó Ágota

Regölős

Áldassék érte, kinek ajkáról tiszta szó csepeg,
s fizessen érte, kinek szájáról hazugság pereg.
Áldassék, ki másnak szándékkal nem árt,
s fizesse meg, ki mást a ragadós sárba ránt.

Tovább...

4855

Pfeifer Erzsébet

Ráolvasó

Engem hívjon, reám várjon,
holdtöltekor engem lásson,
párnáját ha igazítja,
hajam szálát rásimítsa,
tükre váljon cinkosommá,
arca mása képmásommá,
engem lásson, reám várjon,
szívében csak engem tartson...

Tovább...

Csiki Nándor

A bátorszívű skót

Búsan zengi nótáját
a skót dudás a messzi hegyen,
meghalt a király, s maga az ország,
s nem maradt más, mint a félelem.

Tovább...

35

Dénes Enikő

Legenda

Vérvörös palástját a nap lazán
arany holdsarlóra dobta, tüzet szított,
s az öreg, ásító vadász arcán
fáradt, álmos sebeket simított.

Tovább...

4858

Szuhanics Albert

Éjfekete bogara van

Éjfekete bogara van
a te két szemednek,
úgy ragyognak, a mennyei
csillagok sem szebbek.

Tovább...

Válóczy Szilvia

Pilisi körkép

Erdő, erdő, hatalmas erdő
ingó-bingó kőhalmos erő
megáll, megáll benne az idő
Isten szíve, végtelen, s élő.

Tovább...

Bakonyi Ferencné Torma Ilona

Újévi köszöntő

Kicsi vagyok,
székre állok,
s onnan vajon
mit is látok?

Tovább...

Dombyné Szántó Melánia

Új évi köszöntő

Adjon az Úristen ennek
a hazának sok jót, szépet,
hogy élni lehessen
emberhez méltó létet!
"Haj regö rejtem,
azt is megadhatja
az a nagy Úristen."

Tovább...

Dombyné Szántó Melánia

Regölők

Kis fenyőfa ágain
Vízkeresztig rég, még
gyulladtak a fények,
de ajtókon már zörgettek
regösök nagy hévvel.
Haj, regö rejtem...

Tovább...