Önismereti versek

Z. Farkas Erzsébet

Barátság csukott szemmel

Verssorokban a varázslat
Verssorokban él az élet...

Tovább...

1215

Kötél Bence

Tükörkép

Halvány emlék föltekint,
Ablakomon kopog az éj,
Családfámat tördeli,
És magányt súg a szél.

Tovább...

Gódor Zoltán Miklós

Vízbe lépve

Ha már itt állsz fölötte: ne félj, lépj bele;
féllábbal, és lélegezz a zavaros víz felett.

Tovább...

Lestyán Katalin

Az én cigarettám

Magam vagyok most a hajnali fény teraszán,
Ilyenkor nincs más vigaszom, csak a cigarettám,
Kifújom füstjét. S lám, én vagyok, mi visszatekint rám,
Tétován bámulok csak valós magamra perceken át.

Tovább...

Kiss Laura

Egy vers magamnak

Félsz és menekülsz.
Túl gyenge és gyáva vagy...
Hogy szembenézz a tényekkel.
Mindenkit eltaszítasz magadtól, mindenkit,
Miért bántod magad?

Tovább...

Béres Imre

Fiatal Felnőttként

Fiatal felnőttként az ember konok,
Önfejű, nem lehet irányítani,
Mellkasában hajthatatlan szív dobog,
Döntéseit nem lehet kiszámítani.

Tovább...

Lavati Bettina

Dicséret

Dicsérik.
Dicsérik leírt szavaim,
de lehullanak karjaim.
Szívemre taposnak, mások megtapsolnak...

Tovább...

1111

Krüzselyi Attila

Tévhitek

"Csak azt hiszem, amit látok." Ez egy gyakori szlogen,
de az emberek élete szavukkal nem paralel.

Tovább...

Pozsgai Gyula

Őszintén

Gondom Odaállok és
megmondom
Megszabtam Sorsom és ezzel
megkaptam
Gondom Odaállok és ezzel
leírtam...

Tovább...

Szente Krisztina

Túl a csalódásokon

Tükörképben végre szépet látsz,
nem esel el többé pocsolyába.
Átélted az élet sok száz viharát,
a boldogtalanság már nem rúghat labdába.

Tovább...

Ormándlaky Szintia

Nem én voltam!

Nem én voltam, ki gyászruhában táncolt!
Én magányt bújtattam fehér uszályomban.
Nem én voltam, ki lélekkel játszott!
Én rémmel vívtam álmaimban.

Tovább...

39

Piszár Éva

Döbbenet

Az idő malmai mily lassan őrölnek.
Lelkiismeret kihalt? Hangok nem jönnek?
Ha igen, már süket fülekre találnak?
Érző lelkek ellen így parodizálnak?

Tovább...

Császár-Pál Ferdinánd

Gondolatok

"Porból lettünk, s porrá leszünk",
Így íródott a nagy könyvben,
De a mai világban az ember csupán levegő lesz majd a ködben,
Ezt gondolá az ifjú, majd bágyadt komolysággal üríti poharát,
Majd száraz mosollyal köszöni azt meg, kezébe veszi tollát,
S miközben a sorokat írja, sokan...

Tovább...

Simonka Zsuzsanna

Tudd...

Nem te tűzted az alkonyi csillagot az égre,
Nem te csorgattad a patakot a völgy ölébe.
A napnak járását sem kódolhatod át
Kényed-kedved szerint a nappalt, az éjszakát.

Tovább...

109

István Márton

Csönd neked

"Most elmondom, mid vagyok, mid nem neked."
Nem leszek dicsérőd, a becsületed
tőlem bizony vissza nem szerezheted.

Tovább...