Versek a szegénységről

M. Laurens

RINGATÓ

A házkapuk sok idegen
mind bezáródnak ridegen
sebaj
mind bezáródnak ridegen.

Tovább...

6871

Szabados István

Egy koldus fohásza

Jaj, Istenem, Te ezt látod,
ezt a cudar, rossz világot.
Beteg vagyok, alig élek,
hálni jár belém a lélek.

Tovább...

Danóczi Dávid

Sártenger

Éhes vagyok
A szellemi éhhalál előbb megöl
Öntudatváltozásaim hálót alkotnak az időben
A valómat szaggató ementáli térben
Étel
A fájdalom összetart
A jövő képe megfeszít
Látom csomó magamat az időben...

Tovább...

02

Kis István Mihály

Vágom a fát

Vágom a fát.
Nem kell kabát.
Szólongatom
én a mamát.

Tovább...

Végh Attila dr.

Falshang

Gyülekeznek az álarcok,
báloznak az arctalanok.
Szemükben szürke a közöny,
könny nem jön át küszöbökön.

Tovább...

109271

Purzsás Attila

Közöny

Rettegsz az élettől, félelemmel tölt el, hogy egyszer eljő a halál,
de bármily kerülőutat választasz, a sorsod mindenütt megtalál.
Veszettül rohannak az évek, rég túljutottál életed hajnalán.
Útravalód egy üres hátizsák, útitársad a kéretlen magány.

Tovább...

1419

Végh Attila dr.

XXI. századi ecloga

Mondd, van-e itt, aki hozzám félénken bekopogtat
egy tál szűk alamizsnáért, vagy langy mosolyért csak!
Mert most mindenkit befogadnék tétova kedvvel,
egyszer majd nekem is szükség lesz hű mosolyodra.

Tovább...

113245

Biczó Anna

Hajléktalanokért

Hajléktalanság ellen küzdenék,
Sugallatomat tovább küldeném.
De e gyarló világmindenségre,
Nem találtunk gyógyszer ellenszerre.

Tovább...

Vaskó Ági

Bár csak mondhatnám...

"Hálót fon az est, a nagy, barna pók",
virrasztanak az ébren álmodók.
Ujjaik között, mint homokszemek
kvarcosodnak elrepült életek.

Tovább...

7884

Szántó Ágnes (agnesangela)

A Koldus karácsonya

Könnyes szemmel a hóesésben
ácsorog a koldus télen.
Dideregve, azt remélve,
lesz majd elég betevője.

Tovább...

913

Behon Istvánné

Az ember

Rongykupac alatt sovány emberi lény,
fagyos lábát mocskos kapca takarja.

Tovább...

7177

Hegedűs Emese

Romapipőke

Eljön az est, áll a bál,
Víg muzsika hangja száll.
Bús szegény lánynak kedve,
Hisz` ő is bálba menne.

Tovább...

2739

Takács Mária

Szociális temetés

Csak ketten voltak. Gyermekük sajnos nem születhetett,
A szeretet volt a harmadik, ki velük élhetett.
Hetven hosszú, csodálatos év, mit együtt tölthettek,
És házasságot is már újból, másodszor köthettek.

Tovább...

2665

Édes Emil Péter

AZ UTOLSÓ DAL

Ülök a homályban keserű magányban, mindentől elhagyatva;
odébbállt a világ, nem nyílik már virág, maradtam egymagamra,
elcsuklik a lélek, talán már nem élek, lehet, hogy meg is haltam.

Tovább...

3842

Hillai László

Szegénység

Az élet útján mindenki csak ballag,
és dolgozik a biztos holnapért.
És örül, hogyha annyit hazahozhat,
hogy mindig jusson egy falat kenyér.

Tovább...