Szerző
Vers

A verset eddig 386 alkalommal nézték meg.
Publikálás időpontja: 2012. december 23.

Megosztás

Szerzői jogok

A vers a szerző és a Poet.hu forrásként való megjelölésével, nonprofit céllal szabadon utánközölhető.

A vers átdolgozásához a szerző engedélye szükséges.

Címkék
Kedvencnek jelölték (5)

eperfagyi, karpatia, kl, nefelejcs, 1 láthatatlan tagunk

Kis-Takács Erzsébet

Hideg van most odakint... (karácsony, ahogy nekem született.)

Hideg van most odakint, egy kis gyermek kitekint.
Szíve vadul kalapál, míg ott áll az ablaknál.
Olyan sokszor hallotta már, hogy eljött az égi király.
Kíváncsi lett a kis lelke, hogy vajon barátja lenne?

Dédikéje sokszor mesélt, a kis Jézuskáról beszélt!
Tudod, mikor az angyal eljött kicsiny haranggal
Máriának jelentette, hogy Isten őt megszerette.
Azért mert oly erényes, a szíve nem sekélyes.

Az Úr Isten kiválasztott, égi fénnyel elárasztott
A Szent Lelkét reád küldte: kívánja, a Fiát szüld te.
A jó leány meglepődött, de nem sokat tépelődött
Ezt határozták az égben? Akkor lelkem tűzben égjen.

Én leszek az Úrnak anyja, Máriának csuklik hangja.
Ki lát ily nagy kegyelmet, az égiek szeretnek.
Mária jegyesének álmában, angyal jelenék meg.
József, József, Dávid fia, ne légy mérges nincs itt hiba.

Hogyne lenne galiba, mindjárt itt van a baba,
Pedig Máriát nem ismertem, esküvő után terveztem
Ezért titkon elbocsátom, pedig jó volt lényét látnom.
Liliom a lehelete, törékeny gyöngy az élete.

Ne bosszankodj immár ember, a te házad lesz majd kegyhely
Ott születik égi király, nagy tisztelet neki kijár.
Legyél boldog, hogy láthatod, két karodba bezárhatod
Kezeiddel taníthatod, és elmúlik a bánatod.

Mária jó volt mindig, angyalok a fejét hintik
Látta Urunk hogy e szűz, magától sok rosszat űz.
Jutalmul őt kijelölte, hogy Szent Fiát majd Ő szülje.
Szíve alatt élet mozdult, Szent Lélektől harang kondult.

Új élet van testében, Úr dicséret lelkében.
Fogadd el őt Istenedtől, hitvesed lesz, és Fiat szül.
Isten, az Úr lesz az Atyja, te meg felnevelő apja.
Fontos lesz a küldetésed, átadod a mesterséged.

Kicsi fiad neve Jézus, ki rosszat, gonoszt bőszen szétzúz.
Az égi Úr adja nekünk, hogy általa tiszták legyünk.
Jézus lesz a mi királyunk, hozzá hangosan kiálltunk.
Elhozza a szeretetet, József szeresd e gyermeket.

József lassan felocsúdott, kapott munkát, feladatot.
Vállán nagy a teher súlya, de felhúzva szíve húrja
Rájön, hogy ez nagy feladat, kell hozzá jó szív akarat
Máriát szívből szereti, és majd oltárhoz vezeti.

Mária is boldog nagyon, de most e történést hagyom.
Párhuzamban történt ezzel, csoda esett Erzsébettel
Meddősége sok éve már, de az Úr most kedvébe jár.
Zakariás az ő férje, gyermekáldást sokszor kérte.

Az égben most meghallgatták, és mit akart, hát megadták.
Az angyal megjelent a szentélyben, de ő hitetlen volt lelkében.
Hangja ezért nem lesz addig, míg gyermeksírás fel nem hangzik.
Ez az isteni büntetés, de ez tán nem oly nagy szenvedés.

Hazaérvén hát azt látja, nagy örömben várja párja.
Az Úr könyörült végre rajtam, víg dalt énekeljen ajkam.
Lesz nekem is kisgyermekem, tarthatom a két kezemen.
Boldog vagyok, alig látok, de most türelemmel várok.

Az Úristen azt is mondta, hogy a gyermek otthona a puszta.
Nem eszik mást csak sáskát, mézet, így is lehet szép az élet.
Nem iszik bort, csak vizet, az Úré lesz e kisgyerek.
Erzsébetnek boldogsága, ez volt mindig szíve vágya.

Az idő most elhaladt, hat hónap is elszaladt
Ez alatt a gyermek csak nőtt, anyja meg álmokat szőtt.
De most vissza Máriához, és születendő, szent fiához.
Az angyal jött hát újra, mondta, készüljön az útra.

Erzsébet a rokona, és most Ő is kismama.
Menjen hozzá vendégségbe, az angyal most erre kérte.
Szót fogadott Mária, boldogságos kismama.
Erzsébethez sietett, a júdeai hegyekbe érkezett.

Ahogy belépett a házba, kis Jánosnak járt a lába.
Örült hogy Ura eljött hozzá, és Erzsébet most ezt mondá:
Lehetséges, hogy Uram anyja az én házam látogatja.
Kicsi János szívem alatt, biztos hallja a szavamat.

De inkább a Szent Lélek hangja az, mi fiam szívét dobogtatja
Mária is szívből dalolt, az Úr dicséret lelkéből szólt:
Uram Isten magasztallak a legnagyobbnak Téged, tartlak.
Láttál engem itt a földön, hogy éveimet hogyan töltöm.

Hatalmasat cselekedtél velem, gyökerekben változik az életem.
Légy áldott és szent a neved, le ne vedd rólam a kezed.
Aki téged magasztal, elárasztod malaszttal.
Mert a kegyelmed nem változik, ki szeret, néked áldozik.

Hatalmasokat lelöksz a trónról, és sok koldus Neked hódol
Éhezőknek adsz enni, nem gátolhat soha semmi
Az Urat áldja mindig lelkem, örvend szívem az Istenben.
Irgalmában Izraelt is oltalmazta, utódát is megáldotta.

Így énekelt Szűz Mária, a kiválasztott szép kismama.
Három hónap Erzsébettel, telis-tele szertettel.
Aztán haza indult újra, boldogan készült az útra.
Mert Józsefet szerette, s az Úrnak kegyét kereste.

Erzsébetnek letelt az ideje, tudta, az Isten ott van ővele.
Szépen rendben kicsi fiú született, minden szomszéd vele együtt ünnepelt.
Eljöttek, hogy látogassák, a kis embert csodálhassák.
Nyolcad napon törvény szerint vendégvizit következik.

E napon körülmetélik, és utána örömmel nézik.
Neve legyen Zakariás, de az anyja most fölkiált.
Zakariás nem lehet, mert János lesz e kisgyerek.
Csodálkozik minden vendég, de Sára most nagy hévben ég.

Kérdezik most Zakariást, hogy nevezzék a kisfiát.
Táblát kér a jó öreg, János lesz hát e gyerek.
Ezt írta le nagy boldogan, és szájában szó fogan.
Istent bátran áldotta, majd kezét feltartotta.

Felemelte gyermek kincsét, sokan fogták a kilincsét.
Örültek a nagy örömnek, nincs itt helye már a könnynek.
Júdeai hegyekben hírek szálltak félelemben.
Ki a történést hallotta, azt szívében megtartotta.

Mi lesz majd a kis legényből, hisz elég már a szenvedésből
Tán érezték, hogy nagy ember lesz, ki Legnagyobbat keresztel meg.
De ne menjünk most az időben előre, mi lesz e kis újszülöttnek jövője.
Hallgassuk meg a bölcs Zakariást, hogy Ura mellett bátran kiállt.

Réges-régen szent ígéret, született, és minden megjövendöltetett.
A Magasságos Isten szentjei tudták, hogy az Úr így rendezi,
Hogy Dávid házából jön a Király, és már nem lesz az élet többé sivár.
János lesz a prófétája, majd az Urat kiszolgálja.

Nyomdokain előtte jár, és jön majd az égi Király.
Jön a Béke Fejedelme és ránk árad nagy kegyelme.
Halálnak árnyékából kivezet, meglágyítja majd a kemény szíveket.
Jánosunknak a munkához nőni kell, a puszta lesz az igazi jó kis hely.

Ez időben jött a császári rendelet, hogy mindenki, hol született, elmehet.
Sok-sok ember kénytelen volt útra kelni, kifogás nem lehetett bizony semmi
Mentek saját városukba, hogy a helytartó ott őket összeírja.
József és Mária is elindult bátran, hogy Betlehemben vegyék őket számba.

Kerestek hát valamilyen fogadót, de nem találtak sehol-sehol kiadót.
Dávid királynak gyönyörű városa nincs Isten fiának sehol egy kis szoba?
Akárhova kopogtattak, szállást sehonnan nem kaptak.
Kis jövevény mi lesz veled, hogyan indul az életed?

Szállást ugyan nem leltek, jászol jó lesz szülőhelynek?
Ha más, nincs akkor, megfelel, az égi kórus énekel.
Isten Fia most születik, az angyalok énekelik.
Nagy örömre serkenjetek a Megváltó megszületett.

Boldog a szent szülőpár, jászol mellett most ott áll.
Kicsiny babájukat nézik, és Istent arra kérik
Vigyázzon rá, óvja, védje, és rá az áldást mérje.
Bizony senki nem tudja mi lesz e kisded sorsa.

Ezen a vidéken pásztorok tanyáztak, Ismét szól hát szava az Úr angyalának.
Nagy félelem szállt a szegény pásztorokra, ahogy az angyal az örömöt meghozta.
Fényesség áradt, az egész mezőben, pedig a nap sem volt már éppen delelőben.
Ne féljetek, figyeljetek, kit vártatok Jézus Krisztus megszületett.

Örüljetek, örvendjetek jó emberek, ma jött el hát a napkelet!
Menjetek el Dávid városába, ott lesz a Megváltó egy kis jászolkában.
Bepólyázva, betakarva, látjátok, mily régóta, vágyakozva vártátok.
Elakadt a szava pásztor embereknek, de ahova küldték rögvest el is mentek.

Ahogy az angyalok a mennybe visszatértek, a pásztorok rögvest egymásra néztek.
Menjünk, ahogy mondták, gyorsan Betlehembe, hátha ráakadunk ott majd a kisdedre?
Örömmel, sietve mentek, hogy odaérjenek, és mindent, mit hallottak jól meg is nézzenek.
Mindent úgy találtak, ahogy nekik mondták, s a gyermek Jézust uruknak vallották.

Hazafelé menet boldogságuk oly nagy, és a látottakról dicsőítve szólnak.
Ugyanekkor napkeleten csillag jelent az égen melyet bölcsek követtek szépen.
Ahogy Jeruzsálembe értek, rögvest Heródes királyhoz tértek.
Kérdéssel állottak elébe, és kérdőn néztek fel az égre.

Csillag jött felettünk, melyet boldogan követtünk
A próféták megírtak azt, hogy e föld majd nagy királyt ad
Krisztusnak nevezik, Betlehemben születik
Heródes király, bölcseit szólította, és az utasokat eligazította.

Menjetek el, és mindent megtudjatok, és utána majd énnekem szóljatok
Tisztességet tennék gyorsan, én is nála, mert majdan biztos ő lesz e népnek királya
De ez nem volt igaz, amit színből mondott, mert a lelke sajnos rossz volt, romlott.
Elindultak ekkor a fénylő csillag nyomán, hogy lássák Jézust, istálló jászolán.

Odaértek rendben tiszteletet tenni, és az útjukat nem gátolta semmi.
Boldogan borultak le az égi király előtt, aki kisdedként önként közénk lejött.
Hoztunk tömjént, mirhát és aranyat, ez majd szolgálja néked javadat.
Örvend a lelkünk, hogy megleltünk téged, és teljessé lett a nagy-nagy ígéret.

A kicsi fiúban azt látták, mit vártak, és nagy tisztelettel színe előtt álltak.
Aztán útra keltek hogy hazatérjenek, és békét, örömöt magukkal vigyenek.
Álomba merültek az indulás előtt, és az angyal álmuk közben lejött.
Ne menjetek, arra merről jöttetek, mert Heródes király hazudott tinektek.

Féltékeny nagyon az ég-föld Királyára, és legjobban annak végét, vesztét várja.
Más utat keressen lábatok sietve, hogy ne legyen az, a kis Jézusnak veszte.
Megfogadták mit álmukban hallottak, és egy új, jobb utat választottak.
Józsefnek álmában angyal jött ismét és elmondta neki, amit tőle most kért.

Arra kérlek téged József, gyorsan cselekedj, vedd az asszonyt és a gyereket
Siessetek Egyiptom földjére, nyomban, mert Heródes portáján gond van.
Keresi már nagyon a gyermeket, hogy amint meglelte, nyomban ölje meg.
Megfogadom, amit adtál tanácsot, sietve messze, viszem a családot.

Meg is tette József az ács, amit az angyal kívánt.
Családjával menekült, Egyiptomba települt.
Heródes gonosz király, sok gyermeken bosszút állt
Kisdedeket megöletett, minden rosszat elkövetett.

Földi élete a rossz királynak véget ért, és József is Egyiptomból visszatért.
Álmában jött az angyal ismét: József vedd családod, induljatok tüstént.
Izrael földjére vihet vissza lábad, és ott építheted otthonod és házad.
Galilea földjén lelte meg a honát, Názáret városka adta az otthonát.

A kis Jézus nevelkedett szépen, gyermekéveiben volt itt békességben
Tanította apja, óvta, védte anyja, és boldog volt sok éjjele-napja.
Ennyi volt hát, Jézus születés története, de már tudjuk ezután lesz teljes az élete
Megírták az evangélisták ezt a szentírásban, de hogy én elmondjam mindig erre vártam.

Kicsi gyermekként először hallottam, gyermekfejjel tán mesének tartottam
Sokszor elmesélte a jó dédi mamám, minden alkalommal csüngtem minden szaván.
Az a kicsi az ablaknál én voltam, Jézuskáról szívesen hallottam.
Dédi volt az első, aki ezt elmondta, tudtam, minden szavát hitte és vallotta.

Hogyan hatott rátok a betlehemi csoda? Szívetek lehetne kisdednek otthona.
Szeretet visz Ő minden ember szívbe, és ki befogadja annak nagy lesz kincse.
Ez, az, az igazi isteni szeretet, bármit adsz belőle úgysem lesz kevesebb.
Égi földi király hát jöjj és vezess, és az életem során, csak szeress, szeress!

2012. november 15.

Hozzászólás írásához regisztrálj vagy lépj be!


kistaker(szerző)2013. március 19. 17:30

Kedves Anikó! Igazán örülök, hogy ezt a hosszú irományt elolvastad, karácsonykor előadtuk és szerintem átjött, amit akartam írni , azoknak, akik hallgatták. Gyere máskor is, nagyon örültem Neked! Erzsébet

nefelejcs2013. március 18. 11:28

Kedves Erzsébet!
Nagyszerűen foglaltad versbe a Bibliában leírtakat.
Hiteles és szép az alkotásod.
Szeretettel olvastam, és gratulálok! Anikó

kistaker(szerző)2012. december 27. 14:47

Köszönöm kedves Laci! Jó, hogy itt voltál és örülök a hozzászólásnak, kívánok boldog békés újévet és minden jót, baráti üdv Erzsi

kl2012. december 25. 08:54

Teljesen lenyűgöztél! Hosszúnak tűnt, de az olvasása közben, annyira lebilincselő volt, hogy észre sem vettem és már vége is volt.
Nagy szeretettel ölellek:Laci

Boldog új évet kívánok!

kistaker(szerző)2012. december 24. 23:18

nagyon köszönöm a látogatást mindenkinek, és boldog karácsonyt kívánok, sok szeretettel Erzsébet

meszaroslajos602012. december 24. 19:31

Hosszú de érdekes gratulálok.Kellemes karácsonyt.

jocker2012. december 24. 12:11

Roppant hosszú, roppant jó!
Egyszerűen nagyszerű!
Áldott, békés ünnepeket kívánok!
Gratulálok: jocker/Kiber/Feri

debreceni2012. december 24. 11:01

Meghatódtam....
Most megint sajnálom, hogy ezt sem tették a karácsonyi versek közé :(

kterezia2012. december 24. 07:03

Hosszú és igaz történetedet érdemes végigolvasni. Hitelesen és szemléletesen írtad meg.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom