Szerző
Váray Károly

Váray Károly

Életkor: 71 év
Népszerűség: 29 figyelő

Adatlap

Szerző figyelése

Vers

A verset eddig 1155 alkalommal nézték meg.
Publikálás időpontja: 2019. február 8.

Megosztás

Szerzői jogok

A vers utánközlése vagy átdolgozása csak a szerző engedélyével lehetséges.

Címkék

Ehhez a vershez még nem tartozik címke.

Kedvencnek jelölték (2)

Keress pénzt online kérdések megválaszolásával! (x)

Váray Károly

Egymásra lelt a házasság

A két lélek mely már régóta kóborolt a légben
Két ember kinek szíve valakiért dobbant
Végre-végre egymásra lelt a térben
Végre egymáshoz érve tűz lobbant
Egymást megtalálva egymás lelkére
Egymás szívére borulva végre
A nyugalom a szeretet útjára térhet
Két szív és két lélek egymás cseréje
Becsületben és tisztességben
Összeolvadt nagy szerelemben
Végre az oltár elé léphet
S egy csodás szerelemvilágba érhet
Végre hallhatom a szívdobbanását
S szívemhez láncolhatom a szívedet
Közös szép sorsunk útján
Milliárdnyi öröm és boldogság vár
Most már megnyugszik a szívem
Mert veled a világot zárom magamba
Nekem s neked végre illatos virágcsokor lett
E csodaszép világ szeretet aranyban
Egy szép dal halálig szerelemrotor szonett
Vitt bennünket a sors a titkok útján
Íme megleltük az oltár kapuját
Mint két mag megtaláltuk egymás földjét
Szerelmünknek éltető további gyökerét
Tán lelkünk lelkén egy harmadik volt
Egy értünk szent cél az eltitkolt
Tán szívünk szívén egy harmadik volt
A titkok mélyén ő volt értünk zárolt
Ma a szerelem nyelvén fogod a kezemet
Végre megtaláltál szerelmem engemet
Az a perc az a nap melyben más volt a fény
Íme e napon már lakodalmi tor tény
Nézd az oltár képét s emlékezzél
Amikor csókjaink felett ragyogott az éj
Az a csend vezetett a mai dínomdánomhoz
Ehhez a végtelen nagy szerető boldogsághoz
Emlékezzünk az égre s örökre erre a frigyre
Mert én téged választottalak a mennyei fényes
És a villámdörgéses viharos sors nehéz útjára
Mert legyen majd asztalunk kopár sivatag
Vagy burjánzó gazdag vad dús őserdő
A mi szerelmünk lesz az örök egyszerű nádtető

Mától kezdve legyünk együtt
Szeretetben - fájdalomban
Szív a szívben lélek a lélekben
Halálunkig mindig egyben
Csodát vártuk a csoda mi ketten lettünk
Most már együtt maradunk s teremtünk
Köszönjük Istenem hogy a sors útján
Egy utat jelöltél ki kettőnk múltján
Köszönjük hogy e varázslatos úton
Eggyé válhattunk s most Előtted
Kimondhatjuk a boldogító igent
Köszönjük kettőnk testi és lelki harmóniáját
Azt a varázst amit kettőnknek adtál
Mert a világon a legszebb a férfi és női
Egymásba vetett hit és szeretet
Köszönjük hogy gyermekek alapja lehetünk
Kiket hittel becsülettel felnevelhetünk
Köszönjük hogy közösen küzdhetünk
Célokért tervekért együtt dolgozhatunk
Köszönjük hogy ismerős rokon és barát
Itt lehet ezen a szép ünnep áradatán
Anyánk s apánk most értjük már
A szép nagy szerelem hívó szavát
Adj Urunk szép emléket ezen a lakomán
Védőn öleljen minket minden emlék
Így maradjon meg a kapcsolati emlék
Ajándékot adtál Urunk elképzelhetetlent
Az elsőt és egyetlent ami örök szép
Segíts megtartani a hűséget tiszteletet
Megbecsülni az elért közös eredményeket
Engedd megvalósulni az egyéni
És a közös alkotó tevékenységet
A tévedésünkben legyen benne a megbocsátás
Mely felülír minden más gondolkodást
Köszönjük e teremtett világban család lehetünk
Melyben kiteljesedve boldogan élhetünk
Add meg a kapcsolt szerelmet életen át
Add meg akár a sír után
Mert ez a csók és kézfogás
Többé soha el nem szakadhat
Mert teremtettél engem s őt
Egymásé lettünk s utunk már egy felelősség
Átadom sorsomat a kezedbe
Átveszem sorsodat a kezembe
Mi már egy úton haladunk kéz a kézben
Egy örökké tartó boldog reményben
Erősödjön bennünk a bölcsesség
Mint kötő betonban a teljesség

Most röppenjen a vígság szórakozás
Jó honi bor és sör legyen e lakomának
Pompás sava-borsa mindenki örömére
Kettőnk lakodalmának emlékére
Most tomboljon a tánc és vígság
Holnap nekem már te adod a nyugalmat
Drága arám boldog kedvesem
Szálljanak a húrok a lábakba
Mert magya honban csárdás nélkül
Nem lehet semmiféle lakoma
Pendüljön a felszabadult öröm
Hiszen az kettőnk kapcsolatán
Folyton áradó díszözön
Mely cizellálja a gyönyör szökőkútját
A boldogságunk jövő forrását
Gyere kedvesem mert te lettél a sorsom sorsa
Most már életünk végéig miénk
Ez a gyönyörű menyasszonyi tánc
Ez a végtelen tánclánc mely holnap sem múlik
Mert ez a lánc megmarad köztem és közted
Legyünk távol is egymástól elválasztva
Imádkozzunk egymás érintéséért
A boldogságunk örök reményéért
Ki beleszeretett a másik szeretetébe
Annak lehet is egy életen át reménye
Mert az összeforrt szerelmes szívek
Úgy összehegedtek nincs hő és hideg
Mely elválaszthatná e plazma szerelmet
Bízzon egymásban a szívünk a lelkünk
S ahogyan öregszünk úgy a bölcseletünk
Bárhol is leszel én fogom a kezedet
Ha megcsúszol ott leszek melletted
Ha bánat szomorúság ér
Én leszek benned a lüktető szív
Mely mindig magához hív
Az én ajándékom az örök hűség
Ez legyen frigyünkön a pecsét
Mert a kettőnk szerelme egymásba áramlás
Ezen a csodás napon ez a lakodalmas nép
Ezt erősíti vidámsággal és ajándékokkal
Holnaptól már minden reggel
Nézem a hűséges tekintetedet
Azokat a forró vágyakozó szemeket
S úgy lesz majd új otthonunk
Mintha a jegygyűrűbe lépnénk örökre
A házassággal Isten egy világot adott
Kiteljesíteni azt ami eddig elhagyott
Íme az új világba lét egy házasság

Az egyetlen hithű adásvétel
A pénzprofit nélküli házasság
Melynek gyümölcse pénzben nem mérhető
Aki szeret azt a szeretet viszi tovább
Bármennyire is súlyosbodik a lét
Akik fogják egymás kezét
Azok átlépik könnyedén
Hinni kell a jövőben a gyermekáldásban
Hinni az Isteni örök védő ölelésben
Ne engedjünk a csábító földi erőnek
Csak a hit- és szerelemmezőnek
Urunk megköszönjük hogy szeretetünk
Mélyen bennünk elvegyül
Adj erőt a család kiteljesedéséhez
Boldogságához hittel és reménnyel
Ha a sors nehéz lesz kemény
Tudjuk a jég is kemény
Ám a meleg fény vízzé teszi
Így segítsd feloldani a pillanat nehezét
Kérünk tőled hittel harmóniát és fantáziát
Bontakozzon ki minél jobban a boldogság
Ne engedd a gondolatainkat elszakadni tőled
Hogy a métely fertő szerelmünket elérje
Engedj a létbe a halálig tiszta fehér
Igaz hitű szárnyakon szárnyalni
Engedd a testünket a szeretet tengerében
A lélek partjait mosni
De most töltsük egymás poharát
S engedjük el magunkat a vidámság tengerében
Ez a tor legyen a kellemes emlék
Mely hozzánk szeretettel mindig visszahív
Énekeljünk ölelő szívvel együtt
Szárnyaljunk a szeretet dallamával
Csendes az éj de ez a pont
Maradjon örökre a boldogság sikolya
Tánca éneke és boldogsága
Hagyd meg Urunk ezt a zátonyt
Az emlék menedékhelyének
Ha netán vihar támad legyen egy darabka föld
Mely a szerelmi múlttal újra feltölt
Legyen egy emlékpont
Mely lángra lobbantja a feledést
Egy pont egy világítótorony
Melyhez mindig visszatérhetünk
S mindig és mindig örülhetünk
Tengerben kőszikla legyen e pont
Melyet hullám s vihar sem tép szét
Melyet az emlék mindig újraépít

Istenem add hogy tér- és időszerelem
Mindig minden ponton egy legyen
Mert mi két szerelmes sok-sok búzaszem
Egy kenyér leszünk
Egymásnak étek boldogság és öröm
Mert test a testtel árnyék az árnyékkal
Mindig és mindenütt együtt a szeretet fénnyel
De most fehér és vörös gyöngyként
Csillogjon a bor
Távozzon minden ránk ragadt utcapor
S aranyló legyen korsóban a sör
Az se legyen baj ha holnap majd meggyötör
A kupica csörgés se maradjon el
Egyesüljön az örömnapi teljességgel
Cupákos falatok fokozzák a szomjat
Ma a vendégek mindenre jogosultak
Szent legyen e boldogság e torral is áldozva
Akár kurjongatva sikoltozva
Két élet legszebb napja
Miért ne virulna nem csak ma
Mert a házasság két ember újjászületése
Melyben megfogan majd a családi béke
Legyen most mindenben mosoly
Táncban koccintásban énekben
A tangó vagy csárdás ritmusában
Mely kíséri majd utunkat
Az élet labirintusában
Az emlékecsetek mindig újrafestenek
Ott lesz előttünk az idilli kép
Ó drága násznép drága szép emlék
Reméljük Istennel a sorsunkat
Az élet útján jól összekovácsoljuk
Megtalálva a kis patkószeget
S hozzá a formálható vasat
S megérünk boldogságban tucatnyi nyarat
S egy meleg szobában akár a hideg havat
Mert a házasságban kicsi és nagy dolog
Egyformán fontos sorok
S ne mondd ki minden percben szeretlek
Csak a ki- és belélegzésedben legyen e szó
A leggyönyörűbb emberi hang zeneszó
Egy célban üdvözüljön majd a család
Teljesedjen ki a családi boldogság
Mi két szerelmes kinyitjuk a világ ablakát
Láthatod abban milyen lesz egy boldog család
A családi szeretet szellemével
Ápoljuk és gyarapítjuk egymás emléklét
A családi örömöt és békét

Nevetve legyünk boldogok
A megértés viharában csendesüljünk
Egy nagy tornádó-öleléssel
A szerelem tartós függőségében
Legyünk céltudatosan függetlenek
Építeni a családi nagy fészket
Melyben csalódni nagy vétek
Öleljük át a perc szépségeit
Este egy csokorban élvezzük reményeit
A másnapi szép keresését tervezését
Oldjuk meg egymás ölelésében
A szerelem az örök szerelem világítsa arcodat
Mi már egymásra talált csitult egész vagyunk
Lépjük át könnyedén a gubancokat
Nekünk már egy a csodás szavunk
Két létezés két füstkarika kiválva összeforrva
Ezentúl soha nem lehet illó kámforfa
Mert mi egymásnak születtünk
Két lángoló kéz egymásért
Szabad akarattal szerelemmel egymásé lettünk
És ez a szövetség lesz a további földi életünk
Ez a szent szövetség lesz utunk vezére
Gyermekáldásra és nevelésre
Kimondtuk az igent előttetek násznép
Kedves két tanú aláírva bizonyít
De az Úr a legfőbb tanúnk ez oly csodaszép
Ez az éltünk legszebb napja mely minden emléket
Most mélyen belénk vés
Belénk vés benneteket szeretett násznép
Ez gyönyörű szép cifra vidám házasságkötés
Kimondtuk a legszebb legfontosabb akaratot
Igen igen és igen mondjuk nektek násznép
S mondjuk erdőnek mezőnek rétnek és fáknak
Mondjuk a szeretetnek és boldogságnak
Ébred a hajnal gyengül a tánc
De a mai románc nem egy pillanat
Hanem minden hajnalban újraéledő emlék
Románcok lánca lesz halálunk percéig
No még egy feles s a kimulatott éj
Lassan csendesen véget ér
Add a kezed szerelmem
A hegedű is tokjába tér
Íme egy hajnali csók
Az éjből már kilóg

2018. november 19. 10:37:55

Hozzászólás írásához regisztrálj vagy lépj be!


M.Laurens2019. február 11. 21:29

Szívet hagyva, nagy tisztelettel olvastam soraidat, kedves Károly!
/ Miklós /

molnarne2019. február 8. 22:04

Első szívet hagyva szeretettel gratulálok:ICA

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom