Vers beküldési szabályzat

Az alábbiakban ismertetjük a versek beküldésével kapcsolatos szabályainkat.

Szerzői jogok

A Poet amatőr és kortárs alkotók számára biztosít felületet, hogy saját verseiket publikálhassák. Az oldalra mások alkotásait még abban az esetben sem szabad beküldeni, ha az alkotójuk hozzájárult annak leközléséhez, vagy úgy gondolod, hogy a vers szabadon felhasználható forrásból származik. Amennyiben a vers alkotója elhunyt, és verseinek jogutódjaként szeretnéd azokat publikálni nálunk, a félreértések elkerülése végett a vers hozzáadása előtt ezt jelezd az oldal főmoderátorának. Más költő versének saját fordítását vagy átdolgozását abban az esetben tudjuk elfogadni, ha teljesül a következő két feltétel: (1) az eredeti vers szerzői jogi védelme már lejárt (ez általában a szerző halála utáni év első napjától számított 70. év, de függ a szerző nemzetiségétől), vagy a szerző írásos engedélyt adott a fordítás illetve átdolgozás publikálására (melyet kérésre be tudsz mutatni); (2) megjegyzésként feltünteted az eredeti szerző nevét és művének címét.

A szerzői jog sértésen ért felhasználók törlésre vagy kitiltásra kerülhetnek, illetve további verseket csak főmoderátori hozzájárulással publikálhatnak az oldalon.

A vers beküldésével kijelented, hogy annak szerzője te vagy, és a vers nem sérti harmadik fél jogait. A beküldéssel ingyenes és nem kizárólagos jogot adsz arra, hogy az a Poet.hu oldalon, esetlegesen a Poet Facebook oldalán, valamint a Poet RSS-ét, illetve vers megjelenítő scriptjét használó más lapokon megjelenjen. A műved további utánközlésével kapcsolatos jogokat a beállításoknál tudod megadni.

Amennyiben a beküldött műveidet korábban az Interneten más név alatt publikáltad, az első ilyen mű beküldésekor a név és a publikálás helyeinek felsorolásával jelezd ezt a "Megjegyzés a moderátoroknak" mezőben, hogy elkerülhessük az ezzel kapcsolatos félreértéseket.

Egyéb jogi tudnivalók

14 éven aluliak csak törvényes képviselői felügyelet mellett küldhetnek be verset az oldalra. A 18 éven aluliak vers beküldéséhez a törvényes képviselő írásos beleegyezése szükséges, melyet a szolgáltató esetleges utólagos kérésére be kell tudnia mutatni.

A szolgáltató jogosult, de nem köteles a beküldött verseket ellenőrizni. A felkerült versekkel kapcsolatos esetleges jogi problémák esetén a felelősséget minden esetben teljes mértékben a vers beküldője (vagy törvényes képviselője) vállalja. Amennyiben az oldalon közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik fél eljárást indít vagy igényt támaszt, a vers beküldője (vagy törvényes képviselője) a felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Jogsértés esetén a szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyekkel szemben.

A versnél az esetleges címzett neve csak az illető beleegyezése esetén tüntethető fel. A beleegyezés megszerzéséért a vers beküldője felel. Amennyiben a neved engedélyed nélkül szerepel valamely vers címzettjeként, a kapcsolat menüpontban megadott címen kérheted a törlését.

A szolgáltató fenntartja a jogot bármely beküldött vers akár indoklás nélküli visszautasítására vagy utólagos törlésére.

Név választása

A versek alapvetően az alkotó teljes nevével szerepelnek az oldalon. Becenevet csak külön kifejezett kérésre jelenítünk meg a vers szerzőjeként, amely kérés elmaradása esetén a verset formai hibára hivatkozva visszaküldjük az alkotónak. Becenévként keresztnevet nem tudunk elfogadni. Nem fogadjuk el az "Anonymus" nevet, illetve ennek változatait, valamint a túlságosan extrémnek ítélt, számokkal illetve egyéb speciális karakterekkel kezdődő neveket sem. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerzők listájában, illetve esetlegesen toplistákon vagy más helyeken csak a teljes névvel szereplő alkotókat szerepeltesse.

A PTK 2013. évi V. törvény 2:49.§ 2. értelmében, ha egy felhasználó neve összetéveszthető egy már korábban is alkotó személy nevével, az érintett személy kérelmére a felhasználó a saját nevét csak megkülönböztető toldással vagy elhagyással használhatja oldalunkon, ezért fenntartjuk a jogot, hogy ilyen esetben a verseknél szereplő nevet utólag megváltoztassuk.

Vers témája

Az oldalra csak magyar nyelvű, gyermekbarát verseket (kivéve Erotika kategória) szabad feltölteni. Ne küldj be

 • erőszakos;
 • öngyilkosságot leíró;
 • uszító;
 • politikával kapcsolatos;
 • túlzottan káromkodó;
 • kábítószerekkel kapcsolatos;
 • 18 éven felülieknek szóló (kivéve az Erotika kategória)

műveket.

Nem küldhetőek be olyan alkotások sem, amely

 • személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sértenek;
 • jogszabályba ütköznek, vagy bűncselekményre, jogsértésre történő felhívást közölnek;
 • nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozás alapján hátrányosan megkülönböztetőek;
 • személyeskedő, rágalmazó, kötekedő, kegyeletsértő vagy gyűlöletkeltő tartalmúak;
 • piszkálódóak, szándékosan egy vagy több személy idegesítése céljából lettek írva;
 • korábban már elutasításra kerültek;
 • más módon sértik a Poet vélt vagy valós érdekeit.

Erotikus tartalmú műveket kizárólag az Erotika kategóriába szabad beküldeni. A kategória alapbeállításként láthatatlan, a láthatósága a beállításoknál kapcsolható be. Az ide küldött művek csak a bejelentkezett, a kategóriát láthatóvá állító tagjaink számára jelennek meg, címkézésük és megosztásuk pedig tiltva van.

Az Erotika kategóriába sem küldhető be olyan alkotás, amely

 • jogszabályba ütköző tevékenységet ír le vagy ilyesmire történő felhívást közöl;
 • nem finoman erotikus, hanem pornográf, öncélúan vulgáris tartalmú;
 • az erotikán kívül más okból 18 éven felülieknek szól.

A szolgáltató jogosult, de nem köteles a beküldött műveket ellenőrizni, és közzétételüket akár külön indoklás nélkül is megtagadni vagy utólagosan törölni. A versek szabálysértő mivoltának előzetes elbírálására nincs lehetőség. Az elutasított verseket utólag elküldeni nem áll módunkban, a versek beküldés előtti, saját célra történő elmentéséről a szerzőnek kell gondoskodnia. A szabályzat durva vagy rendszeres megsértői csak főmoderátori hozzájárulással publikálhatnak további verseket az oldalon.

Alcím

Az alcím mezőt csak akkor kell használni, ha a versednek van alcíme. Nem kerülhet ide:

 • A vers készítésének helyszíne, dátuma, a verset tartalmazó kötet címe vagy a vers írásának körülményeiről, indokairól szóló leírás (ezeket megjegyzésként lehet hozzáadni);
 • Különböző díszítőelemek;
 • A vers műfaját, témáját leíró szavak (ezeket utólag címkeként lehet hozzáadni a vershez);
 • Honlapcím.

Formai követelmények

Az oldalra megfelelően formázott, a magyar helyesírás szabályainak megfelelő verseket várunk. A formailag inkább esszé jellegű alkotások elutasításra kerülnek.

A versekkel szemben támasztott formai követelményeink:

 • Haiku- és tankacsokrok, valamint szonettkoszorúk kivételével egyszerre csak egy verset küldj be a beküldő űrlapon!
 • Ügyelj a helyesírásra! A helyesírás ellenőrző használata mellett javasoljuk, hogy beküldés előtt olvastasd át a versedet valakivel, így az automata által ki nem javított hibák is felfedezésre kerülhetnek. Ha valamit szándékosan írtál másképp, mint azt a helyesírás megköveteli, ezt jelezd a megjegyzés mezőben!
 • Használj ékezeteket!
 • Használj kis- és nagybetűket és központozást (kivéve, ha szándékos költői eszközként mellőzöd ezeket)!
 • Ne használj túl sok pontot, kérdőjelet vagy felkiáltójelet! A szabályos mód egyszerre egy vagy három darab jel használata.
 • A sorvégek kivételével minden írásjelet kövessen szóköz!
 • Az írásjelek előtt ne legyen szóköz!
 • Ne írj csupa nagybetűvel!
 • Megfelelően használd a sortöréseket! Ne legyen minden sor után egy felesleges üres sor, de ne is sortörés nélküli egybefolyó szövegként küldd be az alkotásodat!
 • Ne tartalmazzon a vers felesleges szóközöket a sorok végein!
 • A gondolatjel előtt és után is szerepeljen szóköz (kivéve a sor végén és elején, ahol az egyik elhagyandó)!
 • Idézőjelként a " karaktert használd!
 • Ne használj speciális karaktereket, és SMS szövegekben elterjedt rövidítéseket!
 • Ne szerepeltesd a vers szerzőjét és címét a vers szövegénél, ezekre külön mező szolgál a vers beküldő űrlapon!
 • Ne szerepeltesd a vers keletkezésének idejét és egyéb megjegyzéseket a vers szövegénél, ezeket a megjegyzés mezőbe írhatod!

A formai követelményeknek nem megfelelő versek javításra vagy elutasításra kerülhetnek.

Ha egy versed szándékosan tér el a magyar helyesírás szabályaitól, illetve formai követelményeinktől, ezt a moderátoroknak szóló üzenet mezőben kell jelezni. A jelzés elhagyása esetén a moderátorok a műben talált hibákat javíthatják. A jelzésnek tartalmaznia kell az érvényes magyar helyesírási szabályoktól való eltérések felsorolását és indoklását is. A "nem kérek javítást", és hasonló, általános megfogalmazásokat a moderátorok figyelmen kívül hagyják, mivel így egy adott hibáról nem tudják eldönteni, hogy az valóban szándékos-e. Amennyiben a versed szándékosan nem követi a helyesírási szabályokat, a moderátorok ezt a vers oldalán megjelenő "A vers helyenként a szerző szándéka szerint nem követi a magyar helyesírás szabályait." megjegyzéssel jelezhetik a felkerült versnél.

A vers beküldésével elfogadod, hogy a rendszer automatikus javításokat végezhet a műveden, és a moderátorok is javíthatják a benne található formai vagy helyesírási hibákat. Arra törekszünk, hogy a szükséges változtatásokat minimalizáljuk, és azok ne befolyásolják a vers mondanivalóját, ennek ellenére előfordulhat, hogy a szerző nem ért egyet a végrehajtott változtatásokkal. A beküldő elfogadja, hogy ilyen esetben a javítást utólag kérheti a hibajelentés funkció segítségével.

Kategória kiválasztása

A kategóriák megválasztásánál arra kell törekedni, hogy a vers a leginkább hozzá illő kategóriába kerüljön. Egy vers általában csak egy kategóriában szerepel, többet csak kétség esetén érdemes kiválasztani.

Külön figyelmet érdemelnek a szerelmes versek alkategóriái:

 • Szerelem - Általában a szerelemről, szerelem érzéséről szóló versek, melyek más kategória alá nem sorolhatóak be
 • Kihűlt szerelem - Kihűlt szerelemmel kapcsolatos versek, amelyek nem szakításról vagy általában a viszonzatlanságról szólnak
 • Viszonzatlan - Viszonzatlan szerelemmel kapcsolatos versek, amelyek nem szakításról, kihűlt szerelemről szólnak
 • Kedvesemnek - Minden olyan szerelmes vers, amely a szerző párját szólítja meg, és nem kihűlt vagy viszonzatlan szerelemről szól
 • Vallomás - Minden olyan szerelmes vers, amely valamiféle vallomást közöl valakihez címezve
 • Vágyakozás - Az olyan szerelmes versek, amelyek valakihez való vágyakozást írnak le, és nem csak hiányról szólnak
 • Szakítás - Szakító, illetve szakításról szóló versek
 • Hiány - Hiánnyal kapcsolatos versek

A moderátorok fenntartják a jogot, hogy saját megítélésük alapján a verseket átkategorizálják.

Megjegyzések a versekhez

A megjegyzés mezőben a megjelent versnél szerepeltetni kívánt plusz információk szerepeltethetőek. Ide kerülhet például:

 • A vers készítésének dátuma "2007. május 15." formátumban. Ha a pontos napot nem tudod, írhatod "2007. május" vagy "2007., ősz" alakban is.
 • A vers készítésének helyszíne, "Budapest, 2007. május 15." formában.
 • A vers címzettje, illetve hogy milyen alkalomból készült a vers (pl. "Budapest, 2007. május 15., Anna születésnapjára").
 • A verset tartalmazó kötet címe, vagy a vers által megnyert pályázat neve.
 • A vers írásának körülményei, vagy egyéb plusz információ a vershez (pl. hogy ki ihlette a címét).

Nem kerülhetnek ide:

 • Zárójelek, idézőjelek vagy más díszítőelemek a szöveg két végére.
 • "Készült:", és hasonló megjegyzések a dátum előtt.
 • A vers műfaját, témáját leíró szavak (ezeket utólag címkeként lehet hozzáadni a vershez).
 • Annak megjegyzése, hogy a vers saját alkotás, hiszen amúgy is csak saját művet szabad beküldeni az oldalra.
 • Honlapcímek, kivéve, ha a vers megzenésített változatára mutatnak vagy a vers megértéséhez szükséges a megtekintésük.
 • Moderátoroknak szánt üzenetek (ezek elhelyezésére külön űrlapmező szolgál).

Elutasított versek

A versek elbírálása során a moderátorok igyekeznek a legjobb tudásuk szerint, pártatlanul, objektív kritériumok alapján dönteni, azonban a moderálás jellegéből adódóan mindig tartalmaz némi szubjektív ítéletet, ami a szabálysértés szempontjából határesetet képező verseknél felszínre kerülhet. Az esetleges tévedések minimalizálása érdekében a moderátori rendszer úgy működik, hogy mire a vers az elutasításig jut, minden esetben legalább két, de néha több moderátor is látja az adott művet. Bár megértjük, hogy az alkotók véleménye eltérhet a moderátori döntéstől, erőforrásainkat sajnos meghaladja az elutasított versekkel kapcsolatos személyes levelezések folytatása.

A vers beküldője elfogadja, és önmagára nézve kötelezőnek tekinti a moderátorok döntését. A korábban már visszautasított versek újbóli beküldése tilos, azonban ha a kifogásolt szempont alapján lehetőség van megváltoztatni a művet, és ezt a szerző megteszi, a javított változat újból beküldhető. A szolgáltatónak jogában áll az elutasított verseket tárolni (azonban azokat harmadik fél számára nem jeleníti meg vagy adja tovább).

Vers törlése

A felkerült verseket a szerzőnek lehetősége van törölni, azonban a törölt versek továbbra is fenn maradhatnak a Poet.hu-tól független keresőkben, archívumokban illetve tőlünk tartalmat átvevő oldalakon. A Poet.hu ezekkel az oldalakkal semmilyen kapcsolatban nem áll, és az általuk közölt tartalomért, illetve annak eltávolításáért semmilyen felelősség nem terheli. A Poet nem tudja garantálni a már publikált versek Internetről való végérvényes eltüntethetőségét, pusztán a Poet.hu oldalról való törlésért felel.

A vers törlésével a vers, a hozzá kapcsolódó hozzászólások, címkék valamint kedvencnek jelölések végérvényesen elvesznek, ezek visszaállítása nem áll módunkban.

További információk

Amennyiben további információra van szükséged az oldal használatával, illetve a versek felkerülésével kapcsolatban, látogasd meg a Gyakran Ismételt Kérdések menüpontunkat, illetve tanulmányozd az oldal felhasználási feltételeit.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom