Verselemző

RitmusképletRímSzótag
-1-
    

  
Már minden meg van bocsátva,
 -   -  -   -   -   U  -  U  
Vétkekkel kivájt, roskadó szívben
 -  -  -   U -     -  U -   -  -  
Vonaglástól fülledt alkonyt bontva
 U -  -  -   -  -   -  -     -   U 
Csókotok a kegy, szerelem ízében.
  - U U  U  -      U U U  - - U   

  
Hajló nádszálként lágy idomotok
 -  -  -   -  -    -   U U U -  
Táncol a vágy perzselő ritmusán,
 -  U  U  -    -   U -  -  U -   
Ringva, ábrándok szülte álmotok
 -   U  -  -  -    -  U -  U U 
Aranyával vonva égnek dallamán.
U U  - -   -  U -  -   -  U -   

  
S titkon lopott percek varázsába
   -  -   U -    -  -   U -  - U
Ölelkezve, az üldöző csapdájában
U -  -  U  U  -  U -   -  - - U 
Árnyként menekülve szövök talányt.
-    -    U U -  U   U -   U -     

  
S lángban izzó hajnalokat bűvölve,
   -   U  -  -  -  U U -   - -  U  
Tüzetek vágyán hamuvá őrölve
 U U -   -  -   U U - - -  U 
Mindenségbe szórjátok a magányt.
 -  -  -  U   -  - U  U  U -     

  
-2-
    

  
Mindenségbe szórjátok a magányt,
 -  -  -  U   -  - U  U  U -     
Feloldva annak földi, örök mását,
 U -   U -  -   -  U  U -   - -   
Selyemhernyó szőtte lágy talányt,
 U  -  -   -   -  U  -    U -     
Mely ledér álmomra teríti fátylát.
 -    U -  -  -  U  U - U  -   -   

  
Mézes sóhajban teljesül vágyam,
 - -   - -  -   -  U -   -  -   
Rózsa hevével tölti nyoszolyámat,
 -  U  U - -   -  U   U  U  - -   
Hol liliomgondolatok rabjává váltam,
 -   U U-  -  U U -   -  - -  -  -   
Melyet föl nem old a bűnbocsánat.
 U  -   -   U  -   U  -  U  - U   

  
De vezúvi akaratból testemen születik
 U  U - U U U -  -   -  U -    U U -  
Most hajnal, míg Kerubok röpteit
 -    -  -    -   U U -   -  UU 
Idézi szenvedélyként az alázat.
U - U   -  U -   -   U  U - U   

  
Mint kegyencnőt, hajt be ma igádba
 -    U  -   -    -    U  U U -  U 
Gyöngy érintésed, már követel magába,
  -    - -  - -    -   U U -   U - U  
Gyönyör oltárán megfeszítve vezeklek.
  U  U  -  - -   -  U  -  U  U -  U   

  
-3-
    

  
Gyönyör oltárán megfeszítve vezeklek,
  U  U  -  - -   -  U  -  U  U -  -   
S gőgös barna szemérmemet markolja
   - -   -  U   U -  U -   -  -  U
A kíváncsiság, Éva bűne, mint eretnek,
U  - -   U -   - U  - U   -   U -  -   
Karcsú borzongás, lelkemet akarja.
 -   -  -  -  -    -  U U  U -  U  

  
S vak buzgalommal elzárt bűnök
   -   -  U -  U  -  -    - -  
Kínzó gondolata hevétől léteznek,
 -  -  -  U U U  U - -   - -  U  
A magány palástjával bevont, űzött
U  U -    U -   - -   U -    - -  
Álmok most lázasan pálcát törnek
-  -   -    - U -   -  -   -  U  

 
Érzelmek ösztönös gyönyöre felett,
-  -  U  -   U -    U  U U  U -    
De a csábító valóság igájába esett,
 U U   - - -  U - -  U - - U U -   
És önmagába vájja tőrként a magányt.
-  -  U - U  -  U  -  -   U  U -     

  
S vonagló lázadásában kifreccsenő
   U -  -  - U - - -   -  -   U - 
Kínmaszatos vére odaveti esendő
 -  U  U -   - U U U U U U -  - 
Vágyaknak karmába, áldozat gyanánt.
 -  -  -   -  - U  -  U -    U -    

  
-4-
    

  
Vágyaknak karmában, áldozat gyanánt
 -  -  -   -  - U   -  U -    U -   
Fuldokló vétkeim, tisztító könnyek,
 -  -  -  -  U-    -   - -  -   U  
Orlov gyémántjai, vésik a magányt,
-  -    - -   UU   - U  U  U -     
Jeleket rajzolnak oltárán a csöndnek.
 U U -   -  -  U  -  - -  U   -   U   

  
Most keserű vágyát nyeli a csend,
 -    U U -  -  -    U U U   -    
Testre hulló virágszirmot görget
 -   U  -  -  U -   -  -   -  -  
Képzelete, lepedő ráncában álszent
 -  U U U   U U -  -  - U  -   -  
A bűn, mint erény-kínokat éltet.
U  -    -   U -    - U U  -  U   

 
Orgonacsendben feszülő szárnyakat,
-  U U  -   -   U  U -   -   U -   
Mint bűnös, angyali márvány akarat,
 -    - U   -   U U  -  -   U U -   
Fogságban tart a reszketeg látomás.
 -  -  -   -   U  -   U -   - U -   

 
Életek vásznára szakadva, még
- U -   -   - U   U -  U   -  
Selyemként őrlöm illatod hevét,
 U  -  -   -  U  -  U -   U -  
Égi mannaként édes álmodás.
- U  -  U -   - U  -  U -   

  
-5-
    

 
Égi mannaként édes álmodás,
- U  -  U -   - U  -  U -   
Mit éjszaka sötétje már szólít,
 U  -   U U  U -  U  -    - -   
Démonnak pezsgő vérem áldozás,
 - -  -   -   -  - U  -  U -   
Cserébe bűnös lángjával simít.
  U - U  - -   -   - -   U -   

  
Szórja rubintvörös tűznek virágait,
  -  U  U -   U -   -  -   U - U-   
Perzseli a valóság merev hálóját,
 -   U U U  U - -   U -   - - -   
Majd felégetve közönynek gátjait,
 -    U - -  U  U -   -   -  U-   
Szerelembe fonva kísérti önmagát.
  U U -  U  -  U  - -  U -  U -   

  
Jégvirág csókja ajkamon int nyarat,
 -  U -    -  U -  U U  -     U -   
Sodor minden elvarázsolt pillanat,
 U -   -  U  -  U -  -    -  U -   
Fuldoklón iszom részegült mámorát.
 -  -  -  U  -   -  U -    - U -   

  
Korbács dobbanna szívemnek erén,
 -  -    -  -  U   - -  U  U -   
Vihart kavarva testem tengerén,
 U -    U -  U  -  -   -  U -   
Vágyón hívom vétkeim démonát.
 -  -   - -   -  U-   - U -   

  
-6-
    

  
Vágyón hívom vétkeim démonát,
 -  -   - -   -  U-   - U -  
Álmodom lágyan bús érintéseket,
-  U -   -  -   -  - -  - U -   
Csendben nyíló, tüzes vágy hangját,
  -   -    - -   U -   -    -   -   
Kopjafák tövén elhaló vétkemet,
 -  U -   U -  -  U -  -  U U   

  
Hisz már véres könnyel festek
 -    -   - -   -   -   -  -  
Fogadalmat: lelkem csendjébe temetlek,
 U U -  -    -  -    -   - U  U -  U  
Alkonyok lángtüzes mámorával fedlek,
-  U  -   -   U -   - U - -   -  U  
Akár a tenger habja, úgy ölellek -
U -  U  -  -   -  U  -   U -  U    

 
Őrizlek, mint vétkes gondolatot,
- -  -    -    -  -   -  U U -   
Puha álmomba szőve, mozdulatok
 U U -  -  U   - U   -  U U U 
Elképzelt varázsa neszez a ködben.
-  -  -    U -  U  U  U  U  -  U   

 
Ajkaddal lágyan keres az akaratod,
-  -  -   -  -   U U  U  U U U -   
Kezed rejtekében vak vágyad kuporog,
 U -   -  U - -   -   -  -   U U -   
Már szenvedély szerelmez a csöndben.
 -    -  U -     U -  U  U   -   U   

  
-7-
    

  
Már szenvedély szerelmez a csöndben,
 -    -  U -     U -  U  U   -   -   
Rózsaszín harmatba mártott tollvonás,
 -  U  -   -  -  U  -  -    -   U -   
Mint vágtázó napszekér a gyönyörben,
 -    -  - -  -   U -  U   U  -  U  
Oly fájdalmas e mámoros látomás.
-    -  -  U  U  - U -   - U -   

 
Egyszer meghal minden fájdalom,
-    -   -  -   -  -   -  U U  
És az acélszárnyú üvöltő szelek
-  U  U -   -   - U -  -   U -  
Most lágyan ringanak ajkadon,
 -    -  -   -  U U  -  U -   
Bíbortűzben hamvadó világ felett.
 - -  -  -   -  U -  U -   U -    

  
Mezítelen test, ki fényes-glóriás,
 U - U -   -     U  -  -    - U-   
Hűs szárnyakkal betakart áldomás,
 -    -   -  -   U U -   -  U -   
Nem kísérti a szerelem démonát.
 -   - -  U U   U U -   - U -   

  
S tüzem, mi úgy égett oltárodon,
   U -    U -   - -   -  - U -   
Még parázslik, de éji áldozásokon
 -   U -   -    U - U -  U - U -  
Testemre égeti bűnök kéznyomát.
 -  -  U - U U  - -   -   U -   

  
-8-
    

  
Testemre égeti bűnök kéznyomát,
 -  -  U - U U  - -   -   U -   
Vágyak rajzolta, színes örömökben,
 -  -   -  -  U    - U  U U -  -   
Csak pislákol bennem a valós lázadás,
  -   -  - -   -  U  U  U -   - U -   
Tűzvész lobog merengve szememben.
 -  -    U -   U -   U   U -  U   

 
Akár, mint fáklyás arcú, tüzes mátka
U -    -    -   -  -  -   U -   -  U
Ébresztgetem vágyad szunnyadó dalát,
-  -    U -   -  -    -   U -  U -   
Csókod már kalászos álmomat áldja,
  - -   -   U -  U  -  U U  -   U  
Lerombolva merészen szemérmem falát.
 U -  -  U  U -  -    U -  -   U -   

 
Utunkat lármás hangjegyek kísérik,
U -  -   -  -   -   U  -   - - -   
Majd szerelem dallamát megidézik
 -     U U -   -  U -   U U - -  
Tüzünkkel hamvasztott éj kínpadján.
 U -   -   -  -   -   -   -  -  -   

  
Kulcsolódó kéz markol reszketeg,
 -   U - -  -   -  -   -   U -   
S áldom szemed, mely megremeg,
  -  -    U -    -    -  U -   
Szárnyak suhogása lóg titkok zaján.
  -   -   U U - U  -   -  -   U -   

  
-9-
    

  
Szárnyak suhogása lóg titkok zaján,
  -   -   U U - U  -   -  -   U -   
Már hiába lesem a holdas ablakokat,
 -   U- U  U U  U  -  U  -  U U -   
S kilencszer szép, fehér tündérleány
   U -    -    -    U -   -  -  U-   
Sem öntözi rózsával hajnalomat.
 U  -  U U  -  - -   -  U U U   

  
Talán szívemnek keleti gyöngyei,
 U -    - -  -   U U U   -   UU  
S vágyak álmai mind aranyszemét,
   -  U  -  UU  -   U -    U -  
És tán átkozottak is kristály könnyei
-   -  -  U -  U  -    -  -    -   UU 
Gyönyörnek és kéjnek, ma kiöntöm eléd.
  U  -  U  -   -  -    U  U-  U  U -   

  
Hozzád hajolok most, néma csókkal,
 -  -   U U -   -     - U   -  -   
Mint koldus, görnyedek fájó szóval,
 -    -  -    -   U -   - -   - -   
Csillogás, gyémántkő szemnek vonalán.
  -  U -     - -   -   -  -   U U -   

  
Most még szobrok közt érző kő vagyok,
 -    -    -  -   -   -  -  -  U  -   
De testemben lassan éledő vágy kuporog,
 U  -  -  -   -  U  - U -  -    U U -   
Kapaszkodik az érzékiség fonalán.
 U -   U U  U  -  - U -   U U -   

  
-10-
     

  
Kapaszkodik az érzékiség fonalán,
 U -   U U  U  -  - U -   U U -   
Kínoz, ahogy a templom csendjében
 - U   U U   U  -   -    -   - U 
A hajnali borzongás, ha rózsaablakán
U  -  U U  -  -  -    U  -  U-  U -  
Festett fájdalma éled a lelkében.
 -  -    -  -  U - U  U  -  - U   

 
Oly hamisan tenyerel vágyamba ereje,
-    U U -   U  U -   -  -  U U U U 
Akár gyóntatószék száján az oldozás.
U -    -  U -  -    - -  U  -  U -   
Látja gyarlóságom, de simogat keze,
 -  U   -  - - -    U  U U -   U U  
Mint kosárba gyűjtött csörgő gyónás.
 -    U -  U   -  -     -  -   - -   

  
Követel magának és én kínt áldozok,
 U U -   U - U  -  -   -   -  U -   
Lelkemben már a zúgó harangok
 -  -  -   -  U  - -  U -  -  
Szólamával mossa szívem terheit.
  - U - -   -  U   - -   -  UU   

  
Szárnyak szelében élő templomom,
  -   -    U - U  - -  -   U -   
Hűs sárga falakat benne hurcolom,
 -   -  U  U U -   -  U  -  U -   
Feloldva a mámor tüzes perceit.
 U -   U U  - -   U -   -  UU   

  
-11-
     

  
Feloldva a mámor tüzes perceit,
 U -   U U  - -   U -   -  U-   
Virágos arcú lángselyembe bújva,
 U - U  -  -  -   U  -  U  -  U  
Majd viseli éjszínű lepke terheit,
 -    U U U -   - -  -  U  -  UU  
Örömkönny vágyó szemünkben újra.
U -  -     -  -   U -   U  -  U  

  
Mert Te vagy a éjjel s az örvény,
 -    U  U   U -  -    U  -  -   
A kárhozat vagy és mennyország,
U  -  U -   U   -   -   -   -   
Ha vágyba taszítasz, nincs remény,
 U  -   U  U  - -     -     U -    
Majd felemelsz újra tehozzád.
 -    U U -    -  U  U -  -   

  
Karmazsinvörös ajkadat vágyón kérem,
 -  U  -  U U  -  U -   -  -   - -   
Mivel iszod éjjelente fortyogó vérem,
 U U  U  U  -  U -  U  -   U -  - -   
S lángba borítasz, mint forró oltalom.
   -   U  U - -     -    -  - -  U U   

  
Mint éjszakába a vágyakozó árva,
 -   -   U - U U  -  U U - -  U 
Az idő fogságába rabként zárva,
U  U -  -  - - U  -  -    -  U  
Már bennem sikolt lassan a hajnal.
 -   -  -   U -    -  U  U  -  U   

  
-12-
     

  
Már bennem sikolt lassan a hajnal,
 -   -  -   U -    -  U  U  -  -   
De még lángra gyújt szikrázó tüzed,
 U  -   -   U   -     -  - -  U U   
- Ki vagy Te e titok-őrző arccal?
   U  -    U U  U U  -  - -   -   
Mi hozzád fűz, csak vágyó gyűlölet.
 U  -  -   -     -   -  -   - U U   

  
Mert úgy fekszem karjaid között,
 -   -    -   -   -  U-   U -    
Mint Vénusz oltárán gyenge bárány.
 -    - U   -  - -    -  U  - -    
Mikor bűnök sötét alkonya elszökött,
 U -   - -   U -  -  U  U -   U -   
Én már pokolnak tüzén elégek árván.
-   -   U -  -   U -  U - U  -  -   

 
Őrjöngve hívlak, lázban kiáltozok,
-  -   U  -  -    -  -   U-  U -   
S fagyban én lángról álmodok,
   -   U  -   -   -  -  U -   
Ha rám borul a csókos, halk magány.
 U  -   U U  U   - -    -    U -    

  
Mikor reggel virrad hajnalomra
 U -   -  -   -  -   -  U -  U
És hiába kereső, tétlen ujjaimra
-   U- U  U U -   -  U  -  U-  U 
Csendesedő vágy sóhaját morzsolom.
  -  U U -  -    - U -   -   U U   

  
-13-
     

  
Csendesedő vágy sóhaját morzsolom,
  -  U U -  -    - U -   -   U -   
Hófehér szobámban mécsfény lobog,
 - U -    U -  -   -   -    U U  
Árnyakat vet vágy nyomára ágyamon,
-   U -   -   -     U - U -  U -   
Mit az éjszaka bűne már itt hagyott.
 U  U  -   U U  - U  -  -    U  -    

  
Lelkemben heves nyár - kívül tél -
 -  -  -   U -    -     - -   -    
Rózsás parázs még bensőmben él,
 -  -   U -    -   -  -  U  -   
De vágy vihara fáradtan henyél,
 U  -    U U U  - -  -   U  -  
Álomba zárva már Ő sem remél.
- -  U  -  U  -  -  -   U -   

 
Az érzések még bontanák a falat,
U  -  - -   -   -  U -  U  U -   
Mint lángfüstös kráter, kialvadt ajak,
 -    -   -  -    - -    U-  -   U -   
Már úgy leheli utolsó perceit.
 -  -    U U U U -  -  -  UU   

  
Lassan a lángok mind kihunynak,
 -  U  U  -  -   -    U -   -   
Reszkető magányként rám hullnak,
 -   U -  U -   -    -   -   -   
Kezemben éledő hiánynak terhei.
 U -  U  - U -  U-   -   -  UU  

  
-14-
     

  
Kezemben éledő hiánynak terhei,
 U -  U  - U -  U-   -   -  UU  
Mit lelkemben cipelek roskatag,
 -   -  -  -   U U -   -  U -   
S míg szívemet ringatják vétkei,
   -    - U -   -  -  -   -  UU 
Ő csókokkal horzsolja arcomat.
-   - -  -   -   -  U -  U U   

  
Láng-hideg kezével óvón simogat,
 -    U -   U - U  - -   U U -   
Mint sápadtan fehér angyalok,
 -    - -  -   U -  -   U -   
Néz, tekintetében fájó akarat,
 -    U -  U - -   - - U U -   
S forró szememből könny csorog.
   -  -   U -  -   -      U U   

 
Ez a búcsúzás forró éjszakája,
U  U  -  - -   -  - -   U - U  
Lassan elhamvad lelkem homálya.
 -  U  -  -  -   -  -   U -  U 
A forró kínokért légy most áldott!
U  -  -  - U -    -    -   -  -    

  
Te őrjítő vágynak csábító Kerubja,
 U -  - -  -   -    - - -  U -  U 
Áldva, hogy lelkem gyötörted újra,
-   U   -    -  -    U -  U  -  U  
Már minden meg van bocsátva.
 -   -  -   -   -   U  -  U  

  
Mesterszonett
 -  -   U -   

  
Már minden meg van bocsátva,
 -   -  -   -   -   U  -  U  
Mindenségbe szórjátok a magányt!
 -  -  -  U   -  - U  U  U -     
Gyönyör oltárán megfeszítve vezeklek
  U  U  -  - -   -  U  -  U  U -  -  
Vágyak karmában, áldozat gyanánt.
 -  -   -  - U   -  U -    U -    

 
Égi mannaként édes álmodás,
- U  -  U -   - U  -  U -   
Vágyón hívom vétkeim démonát,
 -  -   - -   -  U-   - U -   
Már szenvedély szerelmez a csöndben,
 -    -  U -     U -  U  U   -   -   
Testemre égeti bűnök kéznyomát.
 -  -  U - U U  - -   -   U -   

  
Szárnyak suhogása lóg titkok zaján,
  -   -   U U - U  -   -  -   U -   
Kapaszkodik az érzékiség fonalán,
 U -   U U  U  -  - U -   U U -   
Feloldva a mámor tüzes perceit.
 U -   U U  - -   U -   -  UU   

  
Már bennem sikolt lassan a hajnalom,
 -   -  -   U -    -  U  U  -  U -   
Csendesedő vágy sóhaját morzsolom,
  -  U U -  -    - U -   -   U -   
Kezemben éledő hiánynak terhei.
 U -  U  - U -  U-   -   -  UU 
A

 0

A

B

A

B

 8

10

10

11

^ Keresztrím
A

B

A

B

 10

10

10

11

^ Keresztrím
A

A

B

 10

12

10

A

A

B

 11

11

10

A

 0

A

B

A

B

 10

11

9

11

^ Keresztrím
A

A

A

A

 10

11

13

10

^ Bokorrím
A

A

B

 14

10

11

A

A

B

 10

12

12

A

 0

A

B

A

B

 12

11

13

11

^ Keresztrím
A

B

A

B

 9

12

11

10

^ Keresztrím
A

A

B

 11

14

12

A

A

B

 12

13

11

A

 0

A

B

A

B

 11

11

11

12

^ Keresztrím
A

B

C

B

 10

10

12

10

^ Félrím
A

A

B

 11

11

11

A

B

C

 10

10

10

A

 0

A

B

A

B

 10

10

10

10

^ Keresztrím
A

B

A

B

 12

12

11

12

^ Keresztrím
A

A

B

 11

11

11

A

A

B

 10

10

10

A

 0

A

B

A

B

 10

11

9

11

^ Keresztrím
A

A

A

A

 8

12

12

11

^ Bokorrím
A

A

B

 10

11

11

A

B

C

 12

12

10

A

 0

A

B

A

B

 10

11

11

11

^ Keresztrím
A

B

A

B

 9

11

9

11

^ Keresztrím
A

A

B

 11

10

11

A

A

B

 10

12

11

A

 0

A

B

C

B

 11

11

12

10

^ Félrím
A

B

A

B

 11

11

11

12

^ Keresztrím
A

A

B

 11

11

10

A

A

B

 10

8

11

A

 0

A

B

C

B

 11

13

10

11

^ Félrím
A

B

A

B

 11

10

12

12

^ Keresztrím
A

A

B

 10

10

11

A

B

C

 10

13

12

A

 0

A

B

A

B

 12

10

13

11

^ Keresztrím
A

B

A

B

 13

12

12

10

^ Keresztrím
A

A

B

 12

10

11

A

A

B

 10

11

11

A

 0

A

B

A

B

 11

11

12

10

^ Keresztrím
A

B

A

B

 9

9

9

9

^ Keresztrím
A

A

B

 12

13

11

A

A

B

 12

11

10

A

 0

A

B

A

C

 10

10

10

10

A

B

A

B

 9

10

12

12

^ Keresztrím
A

A

B

 11

8

10

A

A

B

 10

13

11

A

 0

A

A

B

B

 11

10

11

11

^ Páros rím
A

A

A

A

 9

9

10

10

^ Bokorrím
A

A

B

 11

11

11

A

A

B

 9

9

12

A

 0

A

B

A

C

 12

10

10

10

A

B

A

C

 11

9

11

8

A

A

B

 11

10

10

A

A

B

 12

10

8

A

 4

A

B

C

B

 8

10

12

10

^ Félrím
A

A

B

A

 10

10

10

11

^ Visszatérő rím
A

A

B

 11

12

11

A

A

B

 11

11

12

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom