Verselemző

RitmusképletRímSzótag
Miért legyek jó, ha közben mások nem jók velem?
 U-    U  -   -   U  -  -   - -   -   -   U -   
Ha jó akarok lenni, csak keserűség terem.
 U  - U U -   -  U    -   U U - -   U -   
Talán van még hátra pár nyomorúságos telem.
 U -   -   -   -  U  -    U U - - -   U -   
Talán vár már a kiásott hideg, komor verem.
 U -   -   -  U  U- -    U -    U -   U U   

 
Azt mondjátok, legyek jó, hogy legyek erre képes,
-    -   - -    U  -   -   -    U  U  -  U  - -   
ne bántsam zord szavakkal azt, ki épp elég vétkes.
 U  -   -   -     U -  U  -     U -   U -   -  -   
Ne lássam hibáját, hisz mindannyian hibázunk,
 U  -  -   U - -    -    -  -   U-   U - -    
ne szólítsam gorombán, nem jó az, ha vitázunk.
 U   - -  -   U -  -    -   - -    U  U - -    

 
Erőt veszek magamon én, mostantól vigyázok!
U -   U  -   U U U  -    -  -  -   U  - U  
Ezentúl szemet hunyok, legalábbis próbálok.
U -  -    U -   U  -    U U -  -    - - -   
Szavaimat válogatom, s keveset ágálok,
  U UU -   - U U -      U U U  - - U  
inkább kedves poénokat küldök én tirátok.
-  -    -  -   U- U -   -  U  -   U - U   

  
Teszem ezt, és eközben ti mind a bort isszátok,
 U  U  -    -  U -  -   U  -   U  -   -   - U  
és álnok módon nekem ti vizet prédikáltok?!
-  -  -   - -   U -   U  U -    - U -  U   
Ezalatt áskálás, gúnyolás történik velem?
U U -   -  - -    -  U -   -  - -   U -   
Sok apróbb-nagyobb bosszúság, ami nékem terem.
 U  -  -    U  -    -   - -   U U  - -   U U   

  
Nem tehetek róla, nem állom a képmutatást.
 -   U U -   - U   U  -  U  U  -  U U -    
Mások is vannak így, bár nem végeztem kutatást.
 - U  -   -  U  -     -   -   - -  -   U U -    
Fényt gyújtanék én gyakran, hogy mindenki meglássa,
 -      -  U -  -    -  -    -    -  -  U  -  -  U 
amikor egy "jókoma" estve a gödröt ássa!
U U U  -     - U U  -   U U  -  U  -  U  

 
Ember!!! Légy őszinte, és ne fogalmazz kritikát,
-  -      -   -  -  U  -   U  U -  -     U U -   
csak ha elmondanád annak, ki épp előtted állt!
  -   U -  -  U -  -  -    U -   U -  U  -     
Végy erőt magadon, s ha kell, igazadért állj ki!
 -   U -   U U -      U  -    U U U -   -     U  
Ne számoljad kivel szemben, legyen az akárki!
 U   - -  -   U -    -  -    U  U  U  U -  U  

  
Küzdj magadért mindenkor, csak akkor maradsz Ember!
 -     U U -    -  -  -     U  -  -   U -    -  U  
Akkor is, ha emiatt az Élet sokszor elver,
-  U  -    U U U-   U  - -   -   U  -  -   
ha mások épp előállnak újabb aljas tervvel!
 U  - U  -   U --   U  - -   -  -   -   U  
Úgyis az történik, mit neked a sorsod rendel.
-  U  -   -  - -    -   U U  U  -  -   -  U   

 
Az öcséd irigy reád tán, vagy csak érdektelen?
U  U  -  U -    U-   -    -     U  -  -  U U  
A húgod törekszik a koncért, vagy jellemtelen?
U  - -   U -   U  U  -  -     -    -  -  U U  
A barátod hátba döf, vagy okoz nagy csalódást?
U  U - -   -  U  -    U   U -   -     U - -   
A szerelmed elinal, és hagy nagy űrt, vágyódást?
U   U -  U  U U U   -   -    U   -     -  - -    

 
Én csak barátban, s szerelemben csalódtam sokat.
-    -   U -  -       U U -  -    U -  -   U -   
Gondoltam, csak velem van így, s figyeltem másokat.
 -  -  -     -   U -   U  -       U  -  -   - U -   
Láttam amint némelyek szomorún, s némán tűrtek,
 -  U  U -    - U  -    U U -      - -   -  U  
olyat is, kik kesztyűben harci lobogót tűztek.
U  U  -    -   -    - -   -  U  U U -   -  U   

  
Voltak, kik uruk ellen, mert mást gondoltak jónak.
 -  -    U  U U  -  -    -    -    -  -  -   - U  
Az urak csak megmondják, hogy mit tegyél ma, s holnap.
U  U -    -   -  -   -    -    -   U  -   -     -  U  
A munka nekik büdös, és piszkos lesz a kezük.
U  -  U  U -   U U   -   -   -   U   U  U -   
Csak kincseiket gyűjtik, de mire mennek velük?
  -   -   UU -    -  -    U  U U  -  -   U U   

  
Néha löknek a kutyáknak egy-egy darab csontot,
 - U  -  U  U  U  -  U  U   -    U -    -  -   
hiszik, hogy nagylelkűek, s elűznek minden gondot.
 U  -    -    -   -  --     U -  -   -  -   -  U  
A juhász is tereli száz ostoba birkáját.
U  U -   -   U U U   -  -  U U  -  - -  
Azt hiszi, hogy nem érzik semminek a hiányát!
-    U  U   -    U  -  -   -  U U  U  U-  -   

  
Pedig csak félnek talán, és verést nem akarnak!
 U -    -   -  -   U -   -   U -    U  U -  -   
Hiszen a sors nekik nem osztott semmi hatalmat.
 U  U  U  -    U -   U  -   -    -  U  U -  -   
Mennének másfelé, de a bojtár nem engedi.
 -  - -   -  U -   U U  -  -   U  -  U U  
Szigorú a nagyúr, tán őt is elfenekeli.
  U U - U  U  -    -  -  U  -  U U U U  

 
Az úr az oroszlán, hiszi hogy a hangyák buták.
U  -  U  U -   -    U  U  U   U  -   -   U -  
Ő az állatok királya, s erről nem nyit vitát!
- U  -  U -   U -  U    -  -   -    -   U -   
Büdös marhák vagyunk, megyünk ahová terelnek!
 U -   -  -   U  -     U  -   U U -  U -  -   
Bőghetünk mi világba, hidd el, ránk se figyelnek!
 -  U -    U  U -  U   -   -    -    U  U  -  U   

  
Mi dönti el, mi a jó? Mindnyájan mást gondolunk.
 U  -  U -    U U  -   -    - -   -    -  U -   
Az a jó, ha csendben vagyunk, és nem okoskodunk?
U  U  -   U   -   -   U  -    -   U  U -  U -   
Azt mondják, hogy a folyó akkor jó, ha nem árad!
-    -   -    U   U  U  - -  -   -   U  U  - U  
Elsodorja, mit építettek, kertet, s a házat.
-  U -  U   U  - - -  -    -  -     U  - U   

  
Pedig ha támogatják azt egy jó erős gáttal,
 U -   U  - U -  -  -   -    - U -   -  -   
nem csinál az semmi bajt sem a kerttel, se házzal!
 -    U -  -   -  U  -    U  U  -   -    U  -  -   
Csak iramlik szép sebesen, amíg van szusz benne.
  U  U -  -    -   U U U   U -   -    -    -  U  
Mért tenne mást e folyó, hisz van egy jó kis medre?
 -    -  U  -   U  U  -   -    U  -    -  -   -  U  

  
Várja már a tenger, hisz az a kedves otthona,
 -  U  -  U  -  -    U   U  U  -  U  -   U U  
s a sok kis halacska pedig a vidám családja.
  U  -   -   U -   U  U U  U  U -    U -  U  
Gondoskodik róluk, csak ez forog a fejében.
 -  -  U -   - -     U  -   U U  U  U - -   
Hát ezért vágtázik az hevesen a medrében!
 -  U -    -  - U  -   U U U  U  -  - U   

  
Ki dönti el, mi a jó? Mindahányan mást hiszünk.
 U  -  U -    U U  -   -  U -  -   -    U  -    
De talán nem jó az, ha csendben semmit sem teszünk.
 U  U -   -   - -    U   -   -   -  -   -   U  -    
Miközben átvernek, megvezetnek az olyanok,
 U -  U  -  -  -    -  U -  U  U  U  U -   
kikben hittél, bíztál, s kiderül, kétes alakok.
 -  -   -  -    -  -      U U -    - U  U U U   

  
Nem tudom mi a jó, de tudom mit kéne tenni.
 -   U -   U U  -   U  U -   -   - U  -  U  
Nyíltan, és tiszta szívvel mindig igaznak lenni!
  -  U   -   -   U   -  -   -  U  U -  -   -  U  
Voltak olyanok, kik szomorún, és némán tűrtek,
 -  U  U  U -    -    U U -   -   - -   -  -   
s olyanok, kik kesztyűben harci lobogót tűztek.
  U  U -    -   -    - -   -  U  U U -   -  U   

  
"Elbuktak sokan emezek!" Mondanátok páran.
 -  -  -   U U  U U -     -  U - -   - -   
Spartacus is elbukott, de emlegetik százan!
  -  U U  U  -  U -     U -  U U -    - -   
Dicsőként halt máglyán ötszáz walesi énekes,
 U  - -    -    -   -  -   -   U U U - U -   
de mindahányan tudjuk, mitől volt ez lényeges!
 U  -  U -  -   -  -    U -   -   -   -  U U   

  
Miért legyek hát jó, ha sokan csak rosszak velem?
 U-    U  -   -   -   U  U -    -   -   -   U -   
Próbálok az lenni, de a rosszat nem feledem.
  - - U  -   -  U   U U  -   -   -   U U -   
Leszek, ha ezt tivéletek újraértelmezem,
 U  -    U -    U - U U  -  U-  -  U U  
és jelen gondolatim magamtól elengedem!
-   U -   -  U U -   U -  -  U -  U U   

  
Ne legyen senki jó, de rossz se, csak legyen igaz!!!
 U  U  -   -  U  -   U  -     U    -   U  U  U -     
Minden gyötört baromnak csak ez nyújtja a vigaszt!
 -  -    U -    U -  -    U  -    -   U U  U -    
Az álnoknak könnyű, de tán igaznak se nehéz!
U  -  -  -   -   -   U  -  U -  -   U  U -  
Emez felvidíthat mindenkit, amaz felemészt.
U -   -  U -  -   -  -  U   U -   U U -    
A

A

A

A

 14

14

14

14

^ Bokorrím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

A

A

 14

14

14

14

^ Bokorrím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

B

C

C

 14

14

14

14

A

A

A

A

 14

14

14

14

^ Bokorrím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

B

C

C

 14

14

14

14

A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

B

C

C

 14

14

14

14

A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím
A

A

A

A

 14

14

14

14

^ Bokorrím
A

A

B

B

 14

14

14

14

^ Páros rím


Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom