Verselemző

RitmusképletRímSzótag
Jeges szél tombolt üvöltve,
 U -    -   -  -   U -   U  
Szürke felhők úsztak az égen,
  -  U  -  -  -   U  U  - -   
Kopasz fák tündököltek,
 U -    -   -  U -  U  
Az állatok álomba szenderültek.
U  -  U U  - -  U   -  U -  U   

 
Alexa és Trixi tündér
U U U -    U U  -  -  
Harcot vívott a hideg széllel.
 -  -   - -   U  U -    -  -   
Kicsiny szárnyuk fáradtan
 U  -     -   -   - -  -  
Vitte őket Tündérországba.
 -  U - -   -  - -   -  U  

 
Ekkor elcsendesedett a szél,
-  U  -   -  U U -   U   -   
Megjelentek az első hópihék.
 -  U -  U  U  -  -  - U -   
Pajkosan hullottak a földre,
 -  U -   -  -  U  U  -   U 
Ottmaradnak tán örökre?
-   U -  -   -  U -  U  

 
A tündérek megörültek,
U  -  - -   U U -  U  
Itt a tél igazgyöngye!
-   U  -  U -   -   U  
Ha hópihékből sokat gyűjtesz,
 U  - U -  -   U -    -  -    
Hóangyalként tündökölhetsz.
 --   -  -    -  U -  -     

 
Az erdő világa
U  -  -  U - U 
Fehér paplant húzott magára,
 U -   -  -    - -    U - U  
Nem látunk már színeket,
 -   - -    -    - U -   
Csak óriási fehérséget.
  U  - U- U  U -  - U   

 
Alexa ekkor így szólt:
U U U -  U  -     -    
Keressünk egy barlangot!
 U -  -   -    -  -  -   
S már repültek is tova,
   -   U -  U  -   U U  
Hogy megtalálják barlangjukat,
 -    -  U -  -   -  -   U U   

  
De a szél nem engedett,
 U U   -   U  -  U -    
Felkapta a tündéreket.
 -  -  U U  -  - U U  
Erősen megmarkolta,
U - -   -  -  -  U 
Így lettek ők a szél foglya.
-    -  U  -  U   -   -   U  

  
Csak vitte őket sebesen,
  -   -  U - -   U U -   
Tiltakoztak hevesen,
 -  U -  -   U U -   
De nincs mit tenni,
 U  -     -   -  U  
Hiábavaló küzdeni.
 U- U U -  -  U U  

  
Hirtelen valami fura hang szólt,
 -  U -   U U U  U U  -     -    
Tán egy csengettyű volt?
 -  -     -  -   -  -   
A szél elvitte őket oda,
U   -  -  -  U - U  U U  
Hol található Karácsonyfalva.
 -   U -  U -  U -  -   -  U  

  
Mesebeli volt e táj,
 U U U U  -   U  -   
Minden csupa báj,
 -  -    U U  -   
Színek kavalkádja,
  - -   U -  -  U  
Csillagszórók szikrája.
  -  -   - -    -  - U  

  
Hosszú girlandok sora
 -   -  -  -  -   U U 
Mutatta az utat oda,
 U -  U U  U U  U U  
Hol várt csak az igazi varázslat,
 -   -     U  U  U U U  U -   U  
A világ legszebb Karácsonyfája!
U  U -   -   -    U -  -   - U  

  
Kicsiny gömbházak vették körül,
 U  -    -   - -   -  -   U -   
Színes pompában tündökölt.
  - -   -  - -   -  U -    
Csengettyűk voltak a boltok,
  -  -   -   -  U  U  -  U  
Itt aztán mindenki boldog!
-   -  -   -  -  U  -  U   

 
A tündérek csak ámultak!
U  -  - -    U  - -  U  
Ilyet még sosem láttak.
U  -   -   U -   -  U  
Egy illat szállt feléjük,
U   -  -    -     U - -   
Most érezték éhségük...
 -   - -  -  -  - U     

  
Mézeskalács! Szólt Trixi,
 - -  U -      -     U U  
Ki köztudott, hogy imádott enni,
 U  -  U -     U   U - -   -  U  
S már repültek is az illat után,
   -   U -  U  U  U  -  U  U -   
De Alexa valami mást várt tán...
 U U U U  U U U  -    -    -     

 
És ekkor meglátott valamit,
-  -  -   -  - -    U U -   
Hirtelen elakadtak szavai.
 -  U U  U U -  -    U UU  
Tán egy tündért lát?
 -  -    -  -    -   
Hisz gyerekek hátán ott a szárny!
 -     U U -   - -  -   U   -     

  
De biz nem tündérek voltak,
 U  -   -   -  - -   -  -   
Csak nagyon hasonlóak!
  -   U  -   U -  --   
Göndör, szőke hajuk volt,
 -  -     - U  U -   -   
Az arcuk meg olyan pufók.
U  -  -   U  U  -   U -   

  
Na, de nem titok,
 U   U  -   U U  
Ők voltak az Angyalok!
-   -  U  U  -   U U  
Angyalszárnyuk fehér volt,
-   -   -   -   U -   -    
Ruhájuk színe, mint a Hold.
 U - -    - U   -   U  -    

  
De Alexa azt hitte,
 U U U U -    -  U  
Tán ez a tündérek földje,
 -  U  U  -  - -   -   U  
Mikor odaröppent egy angyalhoz,
 U U  U U -  -   U   -   -  U  
Odahúzta magához.
U U -  U  U - U   

 
Ölelte szorosan,
U -  U   U U U  
Az angyal nézett morcosan.
U  -   -   - -    -  U U  
Ekkor Trixi röppent oda,
-  -    U U  -  -   U U  
Nevetett hangosan.
 U U -    -  U U   

  
Te miért ölelgeted szegény angyalt?
 U  U-   U -  U -    U -   -   -    
Tán meggyűlt a bajod a faggyal?
 -   -   -   U  U U  U  -   -   
Melegségre vágysz?
 U -  -  U  -     
Igyál inkább egy forró teát!
U  -  -  -   -    -  -  U-   

 
Alexa ekkor mérgesen szólt,
U U U -  -   -  U -    -    
Nem látod, hogy ez itt Tündérhon?
 -   - -    U   U  -    -  -  -   
Tündértársam ölelgetem,
 -  -  -  U  U -  U -   
Ha kinevetnek, nem szeretem!
 U  U U -  -    -    U U U   

  
Trixi erre továbbkacagott,
  U U -  U  U -   U U -    
Végül mindent elmondott.
 - -   -  -   -  -  -    
Mindent, mit Alexa nem tudott.
 -  -     U  U U U  -   U -    

 
Alexa bocsánatot kért,
U U U  U  - U -   -    
S az Angyal így beszélt:
  U  -   U  -    U  -    
Kedves tündérek!
 -  -   -  - U  
Üdvözöllek titeket!
-  U -  -   U U U   

  
Legyetek itt vendégek,
 U  U U  -    -  - -   
Töltsétek velünk az ünnepet!
 -   - -   U -   U  -  U -   
Szent Karácsony napját
  -    U -  -    -  - 
Ünneplik Karácsonyfalván.
-  -  -   U -  -   -  -   

  
Rengeteg itt az étek,
 -  U U  -   U  - -   
Minden, mit szeretnek a tündérek.
 -  -    -    U -  U  U  -  - -   
Miután megpihentek,
 UU -   -  U -  -   
Lesz erőtök menten.
 U   U - -   -  U   

 
Alexa és Trixi boldog volt,
U U U -    U U  -  -   -    
Hisz a Karácsony fontos volt.
 U   U  U -  -    -  -   -   
Elhozta a békét, szeretetet,
-  -  U U  - -     U U U -   
Nincs varázsló, ki képes erre.
 -     U -   -   U  - U  -  U  

 
Este, mikor lefeküdtek,
-  U   U -   U U -  U  
Angyalok csillagport szemükre tettek.
-   U -    -  -  -     U -  U  -  -   
Mély álomba szenderedtek,
 -   - -  U   -  U -  -   
Reggelig fel sem keltek.
 -  U -   -   -   -  U   

  
Karácsony napjának reggelén
 U -  -    -  - -   -  U -  
Trixi beteg lett, szegény
  U U  U -   -      U -   
Pocakfájásának oka,
 U -  - - - U  U U 
A rengeteg cukorka!
U  -  U -   U -  U  

 
Alexa vigasztalta,
U U U  U -   -  U  
De Trixi csak a hasát fájlalta.
 -   U U   U  U  U -   -  -  U  
Megfogadta ezen a napon,
 -  U -  U U U  U  U U  
Odafigyel majd nagyon.
U U U  -   -    U  U   

  
Nem eszi meg az összes nasit,
 U  U  U  U  U  -   -   U -   
Több káposztát, kevés bejglit,
 -    - -   -    U -   -   -   
Szaloncukorból egy falatnyit,
  U -  U -  -  -    U -   -   
Húslevesből kondérnyit.
 -  U -  -   -  -   U   

  
De a baj megvolt...
 U U  -   -  -     
Alexa így szólt:
U U U -     -    
Hozok neked gyógyírt a bajra,
 U -   U -    -  -   U  -  U  
Segít egy kis kamillatea!
 U -  -    -   U -  U UU  

 
Így történt hát az az eset,
-    -  -    -  U  U  U -   
Hogy Trixi Karácsonykor éhezett.
 -     U U  U -  -   U  - U -    
Koplalás volt az ítélet,
 -  U -   -   U  - - -   
Habzsolás a bűntett!
 -   U -  U  -  -    

 
A két tündér tanulsága:
U  -   -  -   U -  - U 
Ünnepkor se kezdj nassolásba,
-  -  -   U  -     -  U -  U  
Mindig legyen zöldség, gyümölcs,
 -  -   U  -   -   -     U -     
Hogy elkerüljön a gyomorgörcs!
 U   -  U -  U  U   U -  -    
Alexa és Trixi elindult hát,
U U U -    U U U -  -    -   
Hogy továbbkeresse Tündérhonát,
 -    U -   U -  U  -  -  U -   
De Karácsonyfalva szép emléke
 U  U -  -   -  U   -  -  - U 
Megmaradt bennük örökre!
 -  U -    -  U  U -  U 
A

B

A

C

 8

9

7

11

A

B

C

D

 8

9

7

9

A

B

C

C

 9

10

9

8

A

B

A

B

 8

7

9

8

^ Keresztrím
A

A

B

B

 6

9

7

9

^ Páros rím
A

B

C

D

 7

7

7

9

A

A

B

B

 7

8

7

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

7

5

8

^ Páros rím
A

A

B

C

 10

6

9

10

A

A

B

B

 7

5

6

7

^ Páros rím
A

A

B

B

 7

8

10

10

^ Páros rím
A

B

C

C

 9

8

8

8

A

A

B

B

 8

7

7

7

^ Páros rím
A

B

C

C

 7

10

10

10

A

A

B

C

 9

10

5

9

A

A

B

B

 8

7

7

8

^ Páros rím
A

A

B

C

 5

7

7

8

A

B

C

C

 7

8

10

7

A

A

A

A

 6

8

8

6

^ Bokorrím
A

A

B

B

 11

9

5

9

^ Páros rím
A

B

C

C

 9

9

8

9

A

A

A

 9

7

9

^ Bokorrím
A

B

C

D

 8

6

5

7

A

B

C

C

 7

9

6

8

A

A

B

B

 7

10

7

6

^ Páros rím
A

A

B

B

 9

8

10

9

^ Páros rím
A

A

A

A

 8

11

8

7

^ Bokorrím
A

A

B

B

 9

7

8

7

^ Páros rím
A

A

B

B

 7

10

9

7

^ Páros rím
A

A

A

B

 9

8

9

7

A

A

B

C

 5

5

9

9

A

A

B

C

 8

10

8

6

A

A

B

C

D

D

E

F

 8

9

8

9

10

10

10

8AlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom