Verselemző

RitmusképletSzótag
Nyárias tavasz
  - U-   U -   
Befedi mind a tájat.
 U U U  -   U  - -   
Hajnal még hűvös!
 -  -   -   - -   
Borús az idő,
 U -  U  U - 
Ónos eső csepereg.
- U  U -   U U U  
Az éjjel fagyott!
U  -  -   U  -    
Korai meleg
 U UU  U -  
Napok nyarat ígérnek.
 U -    U U  - -  U  
Egy kicsit félő...
-    U  -   - -    
Jégeső pereg,
 - U -  U -   
Felhőktől szürke az ég.
 -  -  -    -  U U  -   
Télies idő.
 - UU  U - 
Esőcsepp hullik,
U -  -    -  -   
Levelek epekednek.
 U U U  U U -  U  
Új lét, locsolás.
-   -    U  U -   
Napnak fénye nincs,
 -  -   -  U  -    
Ónos felhők takarják.
- -   -  -   U -  -   
Látás homályos.
 - -   U -  U  
Őzek pataknál
- -   U -  - 
Isznak és nézelődnek.
-   U  -   - U -  -   
Nap süti őket.
 -   U U - -   
Ködös éjszaka...
 U U  -   U U    
Bokrot zúzmara lepte.
 -  -   -  U U  -  U  
Higanyszál süllyed!
 U -    -   -   U  
Égi csatornák
- U   U -  -  
Naptestvérrel éltetnek.
 -  -   -  U  -  -  U  
Élet feltámadt.
- -   -  - -    
Hajnal már deres,
 -  -   -   U -   
Hideg északi szél fúj.
 U U  -  U U   -   -   
Fagyos nappalok.
 U  -   -  U -   
Forgószél megjött,
 -  -  -   -  -    
Tarolja virágokat.
 U -  U  U - U -   
Palánta kicsi.
 U -  U  U  U  
Zúzmara fákon,
 -  U U  - U  
Örökzöldeken csillan.
U -  -  U -    -  -   
Piciny jégcsapok.
 U -    -   U -   
Kergetőzik két
 -  U - -   -  
Bogár! Napocska lesüt.
 U -    U -   U  U -   
Hajnal korán jő.
 -  -   U -   -  
Hódara hullik,
 - U U  -  -   
Kert, mező hófehér lesz.
 -     U -  - U -   -    
Metsző hideg.
 -   -  U -   
Zuhog az eső,
 U U  U  U -  
Már hömpölyög a patak.
 -   -  U  U  U  U -   
Minden megtisztul.
 -  -   -  -   -   
Csillagos éjjelt
  -  U U  -  -   
Hóvihar nem zavarja.
 - U -   -   U -  U  
Havon fény csillog.
 U -   -     -  U  
Este szemerkél,
-  U   U -  -  
Ágon madárka csipog,
- -   U -  U   U -   
Cica közelít!
 U U  U U -  
A lehullott hó
U  U -  -    - 
Talpak alatt már csúszik.
 -  U  U -    -    -  -   
Fagyos hókristály.
 U  -   -  -  -    
Meggyfa-lombok közt
 -    U  -  -   -  
Előbukkan az este.
U - -  U  U  -  U  
Hangos madárzaj.
 -  -   U -  -   
Csupasz ágakon
  U U   - U -  
Hótakaró, levél nincs.
 - U U -   U -   -     
Kéregképződmény.
 - -  -  -  -    
Madárka csipog,
 U -  U   U U  
Ibolyák mosolyognak.
U U  -   U U  -  U  
Idő melegszik.
U -  U -   -   
Havas ágakon
 U U  - U -  
Cinegék dideregnek.
 U U -   U U -  U  
Elnémult dalok.
-  - -    U -   
Ligeti fák közt
 U U U  -   -   
Majdnem végtelen a tér.
 -   -   -  U U  U  -   
Vadkan kóricál.
 -  -   - U -   
Fagyos udvaron
 U  U  -  U -  
Kicsi csikó esik-kel.
 U  U   U - U -   U  
Állni képtelen.
-   U  -  U -   
Madárraj csivit,
 U -  -    U -   
Fészekről vitatkozás.
 -  -  -   U -  U -   
Gyorsan felépül.
  -  -   U - -   
Járdák csúszósak,
 -  -    -  - -   
Menni csak lassan lehet.
 -  U   -   -  -   U -   
Veszély fenyeget.
 U  -    U  U -   
Szél még nem meleg.
  -   -   -   U U  
Éjszaka még oly` hűvös!
-   U U  -  -     - -   
Fiatalodás...
 UU U U -     
Szemerkélő hó,
  U -  - -  -  
Metszőn hideg! Szép fehér.
 -   -   U -     -   U -   
Ködös lélegzet.
 U -   - -  -   
Hűs szellő sétál
 -    -  -  - - 
A sarjadó-fűs réten.
U  -  U -  -   - -   
Zöld változása.
 -    -  U - U  
Hóember készül,
 --  -   -  -   
Szán siklik hegyoldalon.
  -   -  -   U  -  U -   
Nevetés hallik.
 U U -   -  -   
Reccsenő ágnak
 -   U - -  -  
Nehéz volt régi élet.
 U -   -    - U - U  
Ez már nem zöldül.
-   -   -   -  -   
Hóember dermed
 --  -   -  U 
Egyedül az udvarban.
U  U U  U  -  -  -   
Dermesztő hideg.
 -  -   -  U U  
A nádas ember-
U  - U  -  -   
Magasságú sűrűség.
 U -  - -  - - -   
Zöld fűszigetek.
 -    -  U U -   
Kékbe derült ég,
 -  U  U -   -   
Felhőtlen, tiszta égalj.
 -  -  -    -   U - -    
Havas forgószél.
 U -   -  -  -   
Bimbó és szirom,
 -  - -    U -   
Zöld levél száron, jó sok.
 -    U -    - -    -  -   
Váza még üres...
 - U  -  U U    
Éjnek békéjét
-  -   - - -  
Hideg szél megzavarja.
 U -    -   -  U -  U  
Hóbuckák reggel...
 - -  -   -  -     
Cseresznyevirág-
  U -    U U -   
Szirmok nagy fellegekben.
  -  -   -    -  U -  U  
Arany napsugár.
U -    -  U -   
Fákon zúzmara
 - -   -  U U
Az úr, minden hófehér.
U  -    -  -   - U -  
Ág, mint szélhárfa.
-    -     -  -  U  
Nap süt a rétre,
 -   U  U  -  U  
Cinegékre, birkákra.
 U U -  U   -  -  U  
Terjedő élet.
 -  U - - -   
Hideg, jeges szél
 U -    U -    -  
Porhót fúj szembe, szájba.
 -  -   -    -  U    -  U  
Jeges fuvallat.
 U -   U -  -   
Párás éjszaka,
 - -  -   U U 
Illattalan esőszag.
-  -  U U  U -  -   
Matt színű sötét.
 -     - -  U -   
Fagyos fuvallat
 U  -   U -  -  
Megrezzenti a nádast.
 -  -  -  U U  - -    
Madárraj riadt.
 U -  -   U-    
Fűtakaróval
 - U U - U 
Alszik sok apró bogár.
-   -   U  -  -  U -   
Zöldes napkelet.
 -  -   -  U -   
Havas bokrok
 U -   -  U 
Alatt vaddisznó turkál.
U -    -  -   -  -  -   
Föld kemény, fagyos.
 -    U -     U  -   
Zöldre váltanak
 -   U  -  U U 
Az eddig kopasz ágak.
U  -  -   U U   - -   
Madárdal harsog.
 U -  -   -  -   
Rögök fehérbe
 U -   U -  U 
Burkolóztak, megfagytak.
 -  U -  -    -  -   -   
Hófehér szántás.
 - U -    -  -   
Seregély eszi
 U U -   U  U 
Gyümölcskezdeményeket.
  U -    -  U -  U -   
Fiókák lesznek.
 U- -   -   -   
Havas ugaron
 U U  U U -  
Fácánok kapirgálnak,
 - - -   U -  -  U  
Eledelhiány.
U U -  U-    
Szellő polkázik,
  -  -  -  - -   
Kócolja erdő haját.
 - -  U -  -  U -   
Pókháló készül.
 -  - -  -  -   
Nyulacska fagyos
  U -   U  U  -  
Fakérget rágcsál, fű nincs.
 U -  -   -   -    -  -     
Végtelen fehér...
 -  U -   U -     
Hajnal sugara
 -  -   U U U 
Holdnak fényét elűzi.
 -   -   -  -  U - U  
Szél is feltámad...
  -  -   -  - -     
Nyári-út havas,
  - U -   U -   
Kétfogatos szán csúszik.
 -  U U -    -    -  -   
Csengő csilingel.
  -  -   U -  -   
Már kizöldelltek
 -   U -  -   U 
A fák, rétek, új fészkek.
U  -    - U   -   -   -   
Virító virág.
 U - -  U -   
Nyuszi riad, fut,
  U  U  U-    -   
Megzavarta csengőszó.
 -  U -  U   -  -  - 
Úr a félelem!
-  U  - U U  
Idő derűs már,
U -  U -   -   
Faágak égbe nyúlnak.
 U- U  -  U   -  U  
Ég kékje virít!
-   -  U  U -   
Kert ékes dísze
 -   - -   -  U 
Sok fenyő, mind fehérben.
 -   U  -   -    U -  U  
Esküvő-ruhák.
-  U -  U -   
Kakukk szava zeng.
 U -     U U  -   
Erdő mélyén gyöngyvirág.
-  -  -  -    -    U -   
Zöld a fűszőnyeg.
 -   U  -  -  -   
Hónak súlya nagy,
 - -   -  U  -    
Tuják ága földet ér.
 U -  - U  -  U  -  
Alázkodó fák...
U -  U -  -    
Erdő illata
-  - -  U U
Édeskés vidékillat.
- -  -   U - -  -   
Virágporözön.
 U -  U U -   
Mohos a tölgyfa
 U U  U  -    U 
Bent a sűrű erdőben.
 -   U  - - -  - -   
Hóborította.
 - U - -  U 
Örök éj vége!
U U  -   - U  
Patakokban olvadt lé.
 U U -  U  -  -    -  
Lélekfa nyílik.
 - -  U   - -   
Havas fán mókus
 U -   -   - -  
Mogyorót tör serényen.
 U  U -   -   U -  -   
Tartalék még van.
 -  U -   -   -   
Kertekbe oson,
 -  -  U U U  
És bimbókat kinyitja.
-   -  - -   U  -  U  
Remény évszaka!
 U -   -   U U  
Nap már alant jár,
 -   -  U -    -   
Jégcsapok az ereszen.
 -   U U  U  U U  -   
Fagyos hajnal lesz.
 U  -   -  -   -    
Pattanó rüggyel
 -  U -  -   -  
Kel a hajnali remény.
 U  U  -  U U  U -    
Remény állandó!
 U -   -  -  -  
Hideg szél szárnya
 U -    -    -   U 
Karcol jégvirágokat.
 -  -   -  U - U -   
Rózsás ablakok.
 -  -  -  U U  
Egy hulló levél
-    -  -  U -  
Kacagva hull lefelé.
 U -  U  -    U U -  
Van sarjadó új...
 -   -  U - -     
Kis madár a fán
 -   U -  U  -  
Didereg, eledelt vár.
 U U U   U U -    -   
Fagyhalál közel.
 -   U -   U -   
Szellő belengi
  -  -  U -  U 
Rügyező cseresznyefát.
 U  U -   U -    U -   
Sok virágszirom.
 -   U -   U -   
Föld és ég fehér,
 -   -  -   U -   
Csillag egy sem, hó szakad.
  -  U  -    -    -   U U  
Éjszaka... hideg.
-   U U     U -   
Rügyek duzzadnak
 U  -   -  -  -  
Barackfán, lesz sok lekvár.
 U -   -    -    -   -  -   
Derűs virágzás.
 U -   U -  -   
Meredélyeken
 U U -  U U 
Araszolni holdfényben.
U U  -  U  -   -   -   
Gyötrő túrahely.
  -  -  - U U   
Illatos virág
-  U -   U -  
Csöndben hoz megújhodást.
  -   -   -   U -  U -    
Levélzöldülés.
 U -  -  U -   
Havas utakon,
 U U  U U -   
Hegyekben talpra lépni!
 U  -  -   -   U  -  U  
Hold meg világít.
 -    -   U - -   
Csermely csöndesen
  -  -     -  U -  
Csobog, fagyveszély megszűnt.
  U -    -   U  -    -   -    
Zöldülő erdők.
 -  U - -  -   
Pirkad, kel a Nap,
 -  -    U  U  -   
Sugara havon csillan.
 U U U  U -    -  -   
Verőfényes nap.
 U - -  -   -   
Már az új vetés
 -  U  -   U - 
Is sarjadásnak indult.
-   -  U -  U  -  -    
Lesz majd új kenyér.
 -    -   -   U  -   
Kergetőzve fúj
 -  U -  U  - 
Erős szél, havat hordja.
U -    -    U -   -   U  
Lesz hó mindenhol.
 -    -  -  -  -   
Pataknak partján
 U -  -   -   -  
Csend honol. Rügypattanás.
  -    U -    -   -  U -   
Langy szellő sétál.
 -      -  -  - -   
Derűs égbolton
 U -  -  -  -  
Szikráznak a csillagok,
  -  -  U  U   -  U -   
Dermesztő fagyok.
 -  -   -  U  -   
Ligeti fák közt
 U U U  -   -   
Majdnem végtelen a tér.
 -   -   -  U U  U  -   
Vadkan kóricál.
 -  -   - U -  
Éj sötétjében
-   U -  - -  
Forgószél kerekedik.
 -  -  -   U U U -   
Hófúvásveszély.
 - - -  U  -    
Liget közepén
 U -   U U -  
Terebélyes, nagy tölgyfa.
 U U -  -    -    -    U 
Egyre kérgesebb.
-   U  -  U -   
Őrjöng a vihar,
-  -   U  U -   
Kéménybe beledudál.
 - -   U  U U U -   
Kemence krahál.
 U -  -   U -   
Telihold fénye
 U U -    -  U 
Megvilágítja erdőt.
 -  U - -  U -  -   
Ligetben árnyak.
 U -  U  -   -   
Tör, zúz a vihar,
 -    -  U  U -   
Tetőcserép hóval száll.
 U -  U -   - -    -    
Kémény nem mozdul.
 - -    -   -  U  
Erdő rügyezik,
-  -  U  U -   
Zöld réten virágillat.
 -    - -   U - -  -   
Lombok suhognak.
 -  -   U -  -   
Vad szél havat hord,
 -    -   U -   -    
Hótorlaszokat képez.
 - -  U  U -   - -   
Járhatatlan út.
 -  U -  U  -  
Erdőt és mezőt
-  -  -   U -  
Bejárja friss szelecske.
 U -  -   -     U -   U  
Még nincs fülledtség.
 -   -     -  -   -   
Szánkó sem segít,
  -  -  -   U -   
Nincs mivel közlekedni.
 -     U -   -  U -  U  
Hórabság honol...
 - -  -   U -     
Napsütötte szél
 -  U -  U   -  
Dúdol erdő fái közt.
 - U  -  -  -U  -    
Melegedést vár.
 U U U -    -   
Világosodik,
 U - U U -   
Csendet tör egy hókotró.
  -  -   U  -    - -  -  
Hórabság vége.
 - -  -   - U 
Árva virágmag
-  U  U -  -  
Szél kénye kedvére száll.
  -   -  U  -  - U   -   
Élet rejteke.
- -   -  U U  
Napnak sugara
 -  -   U U U 
Hóbuckán fürgén táncol.
 - -  -   -  -   -  -   
Csendes téli nap.
  -  -   - U  -   
Pázsiton csillan
 -  U -    -  U 
A sok-sok eső-gyöngyszem.
U  -   U  U -   -     U  
Életébredés.
- U -  U -   
Hólabda süvít,
 - -  U  U -   
Légben gyerekkacaj száll.
 -  -    U -  U -    -    
Boldogság árad.
 -  -  -  - U  
A levegőben
U  U U - U 
Érezni, már langy is van.
- -  U   -   -    -   -   
Nedves léghullám.
 -  -   -  -  -   
Dombról szán csúszik,
 -   -    -    -  -   
Korcsolya meg lesiklik.
 -   U  U  -   U -  -   
Testmozgás fontos.
 -   -  -   -  U  
A kezdeti hit
U  -  U U  -  
Lelkesíti világot.
 -  U - U  U - U  
Élet megfogant.
- -   -  U -    
Lanyhuló télben
 -   U -  -  -  
Rügyeznek rózsabokrok.
 U  -  -   -  U -  -   
Hold rávilágít...
 -    - U - -    
 5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

4

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

8

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

4

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

5

7

5

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

AlliterációAz oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom