Verselemző

RitmusképletRímSzótag
Szőke a herceg,
  - U U  -  U  
utána fekete sarlatán.
U - U  U U U  -  U -   
Négy évig önmaga az úr
 -   - U  -  U U U  - 
a tornácán.
U  -  - -   

  
Sötét fellegek homályosítják el elméjét,
 U -   -  U -   U -  U -  -  U  -  - -   
nagy kastélyt általa ledönté az ég.
 -    -  -    -  U U  U -  - U  -   

  
Nem ismeri a mértéket,
 U  -  U U U  -  - -   
halada tovább.
 U U U  U -    
Háromszor kong a vészharang,
 - -   -   -   U  -   U -    
de ez a szőke herceg meghallja valaha?
 U U  U   - U  -  -   -  -   U  U U U 
A józan észt botor szemlélet váltja.
U  - U  -     U -    -  - -   -   U  
Hosszú, fekete haja érinti
 -   -   U U U  U U - -  U
az egyik csillogó csillagot,
U  U  -    -  U -   -  U U  
ő most a fekete herceg.
-  -   U  U U U  -  -   
Társával,
 -  - U  
a fekete királlyal bányásszák a szenet.
U  U U U  U -   -   -  -   -  U   U U   

  
Dús keblű,
 -   -  - 
értékes hercegnő sírja könnyeit.
-  - -   -  -  -  -  U  -   U-   
Nem vele törődnek,
 -   U U  U -  -   
de miért a szén a fontosabb?
 U  U-   U   -  U  -  U -    
Szívében nem szerelem,
  - - -   -    U U -   
de őszinte barátság, az igen!
 U -  -  U  U -  -   U  U -   
Mellkasára ütve keresi kérdésekre a választ,
 -   U - U -  U  U U U  -  - -  U U  - -     
de buldózer kongó üressége csap csak egyre tovább
 U  -  - -   -  - U -  - U   -    U  -   U  U -  
és jobban.
-   -  U   

 
A hercegnő továbbáll.
U  -  -  -  U -  -    
Világos
 U - U 
és világosbarna hercegnőt a barátnői fogadják
-   U - -  -  U  -  -  -  U  U -  -U  U -  - 
és vigasztalják.
-   U -   -  -   

  
Mordor tornyán viseli büszke koronáját a fekete
 -  -   -   -   U U U  -   U  U U - -  U  U U U
és másik fekete herceg.
-   - -   U U U  -  U  
Ármány
-  -   
s könnyek áztatják.
   -   U  -  -  -   

  
Három herceg palota helyett várban pityereg.
 - -   -  -   U U U  U  -    -  -   U  U -   
Mindenük megvan,
 -  U -   -  -   
mégis semmijük sincs.
 - -   -  U -   -     
Hiányérzetért kiált a szív!
 U-  -  U -    U-   U   -  
A szénbánya csak meleget ad,
U   -  -  U   -   U U U  -   
szeretetet nem.
  U U U -   -   
Mi az,
 U -   
mi a fekete herceget ilyen éles,
 U U  U U U  -  U U  U  U  - -   
páli fordulású szemléletváltásra késztesse?
 - U  -  U - -   -  - -  -  -  U  -   -  U 
A botorokhoz megy,
U  U U -  -   U   
az értelmeseket meg a mélybe taszítja.
U  -  -  U U -   U  U  -   U  U  -  U 
Ebben hol a logika?
-  -   U  U  U U U  
Háromszor kérdezik meg őt erről,
 - -   -   -  U -   U  -  -  -  
a válasz minden esetben ugyanaz a frázis marad.
U  - -    -  U  U -  U  U  U U  -   - -   U U   

 
A nagy barát,
U  -    U -  
a hercegek hercege semmivé foszlik.
U  -  U -   -  U U  -  U -  -   U  
A királyságon ketten osztoznak,
U  U -   - -   -  U  -   -  -   
de a szén hatalma minden nekik?
 U U   -   U -  U  -  -   U U  
Ott fent,
-    -   
a szén kinyerése közepette?
U   -   U  U - U  U U -  U  
Most minden az övé lehetne,
 -    -  U  U  U -  U -  U  
de miért kell neki a semmi?
 U  U-    -    U U U  -  U  
Kettő,
 -  -  
három hercegnő nézi őt,
 - -   -  -  -  - U -   
s belőlük kettő zokog!
   U - -   -  -  U U   

  
Hercegnők fordítanak a két fekete hercegnek hátat,
 -  -  -   -  - U U  U  -   U U U  -  -  -   - -   
miért fontosabb nekik a sötét erődítmény nyújtotta szénbánya?
 U-    -  U -    U U  U  U -  U - -  -     -  -  U   -  -  U  

  
Hiába hagyja el ajkait a kérdés,
 U- U  -   U U  -  UU  U  -  -  
a három hölgy hozzá vissza
U  - -   -     -  -  -   U 
már nem tér.
 -   -   -   
Nem is gondolkodik az éjszakában,
 U  -   -  -  U U  U  -   U - -   
pedig három herceg is figyelmezteti:
 U -   - -   -  U  -   U  -  -  U U  
- Megérte ez,
   U -  U -   
drága uram?
  - U U -   
Minden királyság a Tiéd.
 -  -   U -   -  U  U-   
De a katlan ura vagy,
 U U  -  U  U U  -    
nem a bőségé.
 U  U  - - -  
Három herceghölgy
 - -   -  -  -   
és társai hullajtják könnyeiket.
-   -  UU  -  -   -   -   UU -   
Hova távozott el belőled a józan ész?
 U U  - U -   -   U - U  U  - U  -   
Ott állnak
-   -   -  
s várnak.
   -  -   
Kapnak választ?
 -  -   - -     
Hívass, uram,
 - -    U -   
ha legalább a hercegnőket megszántad.
 U  U U -   U  -  -  - -   -   -  -   
Neked ez sem elég,
 U U  -   U  U -   
mert látom:
 -    - -   
távozik tekinteted,
 - U -   U -  U -   
s sarud indul
   U U  -  U 
a Halálcsillag felé.
U  U -   -  -   U -  

 
A fekete herceg magára ölti éjfekete jelmezét,
U  U U U  -  -   U - U -  U -  U U U  -  U -   
hogy még az éjszaka se lássa őt.
 -    -  U  -   U U  U  -  U -  
A csillagokat elparancsolja aludni,
U   -  U U U  -  U -   -  U U -  U  
ne legyen többé napfény!
 U  U  -   -  -  -  -   
Ez itt részétől
U  -    -  - -  
mától a dicsőség kastélya,
 - -  U  U  - -   -  -  U  
nem a toleranciáé.
 U  U  U U -  U--  
De miért jobb neki az éjszaka a napsütésnél?
 U  U-    -    U U U  -   U U U  -  U -  -   
Továbbra is költői a kérdés,
 U -   U -   -  -U U  -  -   
mert a választ,
 -   U  - -     
ha jönne;
 U  -  U  
de nem jön!
 U  -   -   
Csak elnyeli újra
  U  -   U U -  U
és újra egy terebélyesedő,
-  -  U -    U U -  U U -  
fekete lyuk!
 U U U   U   

 
A szőke herceg nincs többé.
U   - U  -  -   -     -  -  
Fekete vipera álarca mögött lélegzik,
 U U U  U U U - -  U  U -    - -  U  
és a fegyverhüvelyben vészjóslóan csillogó,
-  U  -   -  U -   -   -   -  --    -  U -  
pengeéles kard csörög.
 -  U- -   -     U U   

 
Az éjszaka folyamán rémálom gyötrésében forgolódik,
U  -   U U  U  U -   - - -    -  - - -   -  U - U  
elegáns szablyájába dől.
U U -     -   - - U  -  
Egy szót sem ért,
-     -   U  -   
amikor a reggel kidobja őt fényűző ágyából.
U U U  U  -  -   U -  U -   -  - - -  - -   
Szőke
  - U
és barna hercegnő árnya a halálra rémült szemei előtt,
-   -  U  -  -  - -   U U  U -  U  - -     U UU U -    
de magával viszi alakjukat
 U  U - -   U  U U -  U U 
és arcukat a köd.
-  -  U U  U  -   
Csak a szénbánya áradó fénye,
  U  U   -  -  U - U -  -  U 
amelyet lát.
U U  -   -   
Néhány Ork és Orklány a tömegből,
 - -   -   -  -   -   U  U -  -   
kiket lát.
 U -   -   
Hozzák fel a szenet a mélyből.
 -  -   U  U   U U  U  -   -   
De hol a társa?
 U  U  U  -  U 
A másik fekete herceg?
U  - -   U U U  -  U  
Elnyelte a föld.
-   -  U U  -   
Isten haragja földbe szólította?
-  -   U -  U  -   U   - - -  U  

  
Barna herceg tűnik fel,
 -  U  -  -   - -   U  
és elhúzza a függönyt.
-  -  -  U U  -  -    
Eleget látott.
U U -   - -    
Vendégei vannak?
 -  - UU  -  -   
Három csinos és fiatal hölgy.
 - -    U U  -   UU -   -    
Ők fogadják őt,
-   U -  -  -  
amikor is megfordul.
U U U  -   -  -  -   
Kettő barna
 -  -  -  U 
s egy szőke hercegnő.
  -     - U  -  -  -  

  
Hellyel kínálja mindannyiukat.
 -   -   - -  U  -  -   UU -   
Sütemény,
 U U -    
rostonsült,
 -  -  -    
tea - kávé,
 UU    - - 
üdítő?
U - -  
Csak szép sorban!
  -    -   -  U  
Elhelyezik magukat!
-  U  U -   U U -   
Nem kell ide mellébeszélés,
 -   -   U U  -  - U  - -   
szőke
  - U
és barna hercegnőhöz érkezik az ajakérintés.
-   -  U  -  -  - U  -  U U  U  U U - -  -  
Elillannak.
U -  -  -   
Csak alig pár órára.
  U  U -   -  - - U  

 
A harmadik,
U  -  U -   
barna herceglány leül a barna herceggel szemben
 -  U  -  -  -    UU  U  -  U  -  -  -    -  U 
és leveti magáról díszes hercegnői köpenyét.
-   U U U  U - -   -  -   -  -  -U  U U  -   
Dekoltázs ugyan alatta minden nőies vonásával,
 U -  -   U  U  U -  U  -  -   -U-   U - - -   
de a lány a herceg tekintetét keresi,
 U U  -   U  -  -   U -  U -   U U U 
és beszélgetés kezdődik.
-   U  -  U -   -  - -   
Konyakot,
 U  U -   
likőrt vagy esetleg valami rövidet?
 U -    U   U -  -   U U U  U U U  
A lány csóválja a buksiját,
U  -     - -  U U  -  U -  
a rövid jöhet!
U  U -   U U   

 
A süteményt is elfogadja,
U  U U -    U  -  U -  U  
mi van?
 U  U  
El se hiszi a herceg,
-   U  U  U U  -  U  
érkezik hozzá a barna,
-  U -   -  - U  -  U  
harmadik hercegnő csókja!
 -  U -   -  -  -   -  U  

 
Az éjszaka nyugisan szállítja
U  -   U U   U U -    -  -  U
az időközben visszaérkezett herceglányok
U  U - -  -   -   U-  U -    -  -  -  U 
és barna herceg kastélya felett a csillagokat.
-   -  U  -  -   -  -  U  U -   U   -  U U U  
Itt szabad a bejárásuk.
-     U U  U  U - - U  
Így is térnek magukhoz:
-   -   -  -   U -  U  
egy herceg
-    -  -  
s három hercegnő.
   - -   -  -  - 
Elég nagy az a heverő.
U -   U   U  U  U U - 
Elférnek azon mind a négyen,
-  -  U  U -   -   U  -  -   
ha érkezik a nap,
 U -  U U  U  U  
a felkelő.
U  -  U - 
A

B

C

B

 5

9

8

4

^ Félrím
A

B

 14

11

A

B

C

C

D

E

F

G

D

G

 8

5

8

13

11

10

9

8

3

13

A

B

C

D

E

F

G

H

D

 3

11

6

9

7

10

16

16

3

A

B

C

C

 7

3

17

5

A

A

B

C

 17

8

2

5

A

B

C

D

B

A

E

F

A

G

E

E

H

I

 14

5

6

9

9

5

2

12

15

6

13

7

10

16

A

B

C

B

D

E

E

F

G

H

I

 4

12

10

10

2

10

9

9

2

8

7

A

A

 17

20

^ Bokorrím
A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

J

K

L

D

D

D

G

D

C

M

F

N

C

 12

8

3

11

12

4

4

8

7

5

5

11

13

3

2

4

4

12

6

3

7

4

7

A

B

C

D

E

F

G

H

H

I

J

K

L

K

M

 18

10

13

7

5

9

8

15

10

4

3

3

6

10

4

A

B

C

D

 8

14

14

7

A

B

C

D

E

F

G

B

H

I

F

I

J

K

L

B

M

 18

8

4

16

2

19

10

6

10

4

10

3

9

5

8

5

11

A

B

C

D

E

F

G

D

H

 7

7

5

6

9

5

7

4

6

A

B

C

D

E

F

A

G

H

G

I

J

 10

3

3

4

3

4

7

9

2

16

4

7

A

B

C

D

E

A

F

G

H

G

 4

15

16

17

13

8

3

12

9

5

A

B

C

A

D

 9

2

7

8

8

A

B

C

D

E

F

G

G

H

I

G

 10

14

15

8

7

3

5

8

9

6

4

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom